Opleiding 'Managen van veiligheid'

Organisaties en hun werknemers worden blootgesteld aan risico’s. In veiligheidskritische sectoren kunnen dit risico’s zijn met mogelijk grote gevolgen waarbij mensen letsel op lopen of komen te overlijden. Hoe beter u bent in het managen van deze risico’s, hoe veiliger uw organisatie is en hoe stabieler uw bedrijfsvoering. Intergo is gespecialiseerd in de factor mens. Daarom hebben wij 3 modules voor u samengesteld die vanuit menselijk perspectief in gaan op veiligheid. Het is uiteindelijk de mens die veiligheid maakt, en niet al uw prachtige handboeken, regels en procedures. In deze opleiding behandelen we in 3 modules de volgende onderwerpen:

  1. Veiligheidscultuur
  2. Het nuchter managen van regelbrekend gedrag op de werkvloer
  3. Leren van incidenten

Doelgroep

U acteert op het niveau van het hogere management op organisatorisch en/of tactisch niveau. U bent bijvoorbeeld werkzaam als hoofd QHSE, locatiemanager of bestuurder van een organisatie.

Opzet van de opleiding

U krijgt een aantrekkelijk mix voorgeschoteld van zowel theorie, praktische cases als simulaties. Daarnaast bouwen we aan een community waarbij u op uw eigen niveau (tactisch of organisatie), intervisie en coaching kan krijgen. Wij gebruiken geen eigen in elkaar geknutselde modellen, maar door de wetenschap hard onderbouwde feiten en inzichten, praktisch voor u toegepast. Zo garanderen wij u dat wat u leert, ook bewezen effectief is.

De Human Touch

Veilig werken gaat over mensen. Binnen Intergo vinden we het daarom belangrijk om een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid. Deze kennis moet niet alleen theoretisch blijven, maar ook concreet gemaakt worden. Daarom gaat 1o % van uw investering naar samenwerkingsverbanden met universiteiten en hogescholen om dit te realiseren. Het mooie is dat u hier ook nog eens invloed op heeft! Samen met de universiteiten en hogescholen willen wij een synergie starten met het bedrijfsleven. Concreet betekent dit dat uw wetenschappelijke onderzoeksvragen kan stellen, uw behoefte aan tools en instrumenten kenbaar kan maken. Dit pakken we dan samen op met onze samenwerkingspartners. De concrete uitvoering kan desgewenst ook binnen uw organisatie plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van een stage of afstudeerscriptie.  Het resultaat wordt dan vervolgens gedeeld binnen de community van alle alumnileden van deze opleiding!

Waarom Intergo?

  • U wordt onderdeel van onze Intergo-community met allerlei extra’s zoals hierboven beschreven;
  • U krijgt concreet en direct in de praktijk te gebruiken methodes en tools, die bewezen effectief zijn in de praktijk;
  • Een gezonde mix van wetenschap en praktijk op het gebied van ‘De mens’
  • Punten?