Team

Human Centred Design is wat wij doen, en dat doen we meestal in veiligheidskritische omgevingen. Onze expertise richt zich op vraagstukken als:

Werkbelasting en bemensing
Ergonomisch werkplekontwerp
Incident- en risicoanalyse
Veiligheid (organisatie, gedrag, cultuur)
Voertuigergonomie
Usability / UX design
Medical devices usability

Op bovenstaande expertisegebieden hebben we unieke toolkits ontwikkeld, die altijd gebaseerd zijn op de laatste stand der wetenschap en geaccepteerde standaarden. De aanpak van Intergo is multidisciplinair. We gebruiken deskundigheid uit fysieke menskunde en bewegingswetenschappen, industrieel en technisch ontwerp, veiligheidskunde, omgevingsfactoren, psychologie (mentale processen en werkbelasting) en organisatie- en veranderkunde. Het team waarmee we dat doen, stelt zich hieronder voor.

ir Alfred van Wincoop

ir Alfred van Wincoop

Managing partner

 • Managing partner
 • Veiligheid
 • Werkbelasting
 • Operational excellence
 • Risico- en incidenten analyses binnen de zorg, nautische en industrie sector.

drs Richard van der Weide EurErg

drs Richard van der Weide EurErg

Partner

 • Partner
 • Proces-, taak- en werkplekontwerp
 • Veiligheid & risico, safety cases, risico- en incidentanalyses
 • Human Factors Integration
 • Lichamelijke belasting

ir Melcher Zeilstra EurErg

ir Melcher Zeilstra EurErg

Partner

 • Partner
 • Risico- en safety management
 • HF/E in Systems Engineering
 • Mentale werkbelasting, werkstrategieën en prestaties
 • Taak-, werkplek- en organisatie-ontwerp

ir Henk Frieling EurErg

ir Henk Frieling EurErg

Human factors consultant

 • Human factors consultant
 • Werkplek ontwerp/herontwerp
 • Product ergonomie
 • Voertuig-ontwerp zowel gericht op personeel als de reiziger
 • Toegankelijkheid van voertuigen en (publieke) omgeving

drs David de Bruijn EurErg

drs David de Bruijn EurErg

Human factors consultant

 • Human factors consultant
 • Mentale belasting
 • Risico-analyse en ‘Human Reliability’
 • Informatiepresentatie en menselijke waarneming
 • Software-usability

drs Kirsten Schreibers EurErg

drs Kirsten Schreibers EurErg

Human factors consultant

 • Human factors consultant
 • Interface met geautomatiseerde processen
 • Fysieke en mentale werkbelasting
 • Controlekamer ontwerp
 • Trainingen en opleidingen

drs Jouke Rypkema

drs Jouke Rypkema

Human factors consultant

 • Human factors consultant
 • Taak- en werklastanalyses
 • Human factors impactanalyses van nieuwe technologieën
 • User Centered Design (UCD)
 • Nieuwe concepten voor werk, samenwerking en werkplekinrichting

Gert-Jan Kamps MSc

Gert-Jan Kamps MSc

Human factors consultant

 • Human factors consultant
 • Risico-analyse (BowTie), medical device usability
 • Ongevalsanalyse, Leren van incidenten
 • Analyseren en (her)ontwerpen van werkprocessen
 • Trainingen en opleidingen

Eleonora Caprari MSc

Eleonora Caprari MSc

Human factors consultant

 • Human factors consultant
 • UX design
 • Human-Machine Interface design
 • Product-service-systems design
 • Usability onderzoek

drs Dirk de Knecht HVK

drs Dirk de Knecht HVK

Human factors & safety consultant

 • Human factors & safety consultant
 • Veiligheid & risico, safety cases, risico- en incidentanalyses
 • Cursussen/trainingen/onderwijs
 • Changemanagement, gedrags- en cultuurverandering
 • Ontwikkelen vakmanschap

Femke Jasper

Femke Jasper

Office manager

 • Office manager
 • Projectadministratie
 • Personeelszaken
 • (Project)ondersteuning
 • Website en nieuwsbrief

Thom Koning MM MSc

Thom Koning MM MSc

Associate

 • Associate
 • Veiligheid
 • Operational excellence
 • Resilience
 • Risico- en incidenten analyses en duurzaamheid in de maritieme en offshore industrie

Oscar Diederich BSc

Oscar Diederich BSc

Associate

 • Associate
 • Incidentonderzoeker, onderzoeksleider
 • Barrier-based risico & incidentanalyses, Leren van incidenten
 • Opleiden en coachen van risico analisten en incidentonderzoekers
 • Workshops leiderschap, risicobewustzijn en gedrag

Robert Jan de Boer, MSc PhD

Robert Jan de Boer, MSc PhD

Associate

 • Associate
 • Human factors & safety from a ‘new view’ perspective
 • Expertise in restorative practice to maximise learning and restore relations after an incident
 • Trainer for incident investigation courses
 • Specialised in aviation, oil and gas, engineering, manufacturing and nuclear

prof ir Pieter Rookmaaker

prof ir Pieter Rookmaaker

Oprichter - Raad van Advies

 • Raad van advies
 • Oprichter van Intergo
 • Emeritus hoogleraar ergonomie
 • Fellow van de International Ergonomics Association IEA
 • Voormalig president van de Federation of European Ergonomics Societies FEES en Erelid van Human Factors NL