Subsidieregeling Veilig werken door gedragsverandering

28/03/2011 - Om het onderwerp veilig werken in organisaties te stimuleren bestaat de subsidieregeling ‘Veilig werken door gedragsverandering’ van het ministerie van SZW.

Met deze stimuleringsregeling kunnen MKB ondernemers subsidie aanvragen voor het inhuren van een adviseur om gedragsverandering bij management en medewerkers op gang te brengen. Deze gedragsverandering moet leiden tot veiliger werken en het ontstaan van een cultuur waarin minder gevaarlijke incidenten en ongevallen voorkomen.

Intergo heeft ruime ervaring met verandertrajecten op het gebied van veiligheid & gedrag. Op diverse terreinen analyseert, adviseert en ondersteunt Intergo bij gedrag- en cultuurinterventies.
Tevens ontwikkelt Intergo meetinstrumenten, zoals de Safety Integrity Audit, waarmee de veiligheidscultuur van een bedrijf in kaart gebracht kan worden.

Intergo is opgenomen in de lijst van adviseurs die aan de criteria van de regeling voldoen. Uiteraard kunnen we u helpen de aanvraag in te dienen. Voor meer informatie over de regeling kijkt u op: www.samenveiligwerken.nl

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief