Stagiair voor productinnovatie

20/04/2015 - Sinds 14 April loopt Anne Marthe Jalvingh stage bij Intergo. Anne Marthe onderzoekt bij treindienstleiders van ProRail of de Heart Rate Variability (HRV), ofwel de variatie in de tijd tussen elke opeenvolgende hartslag, verband houdt met het bestaande werkbelastingsmodel dat Intergo heeft ontwikkeld.

Eerder onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de HRV kleiner wordt naarmate de mentale (werk)belasting stijgt, wat aangeeft dat het hart minder adaptief reageert op veranderende situaties. Niet alleen zal een eventueel verband met HRV het bestaande werkbelastingsmodel versterken, maar dit onderzoek zal ook inzicht bieden in hoeverre het meten van HRV tijdens het werk toepasbaar is. Het toevoegen van een fysiologische maat zal het instrumentarium van Intergo versterken wat ten goede komt van de kwaliteit van de werkbelastingsmetingen. 

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief