Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR organiseert ronde tafel

21/01/2016 - Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR organiseert in de eerste helft van 2016 een aantal ronde tafelgesprekken met NHG en KNMP over het gebruik van de memocode en de geïndividualiseerde distributievorm (GDV). Daarbij sluit ook Intergo aan, een organisatie die nieuwe systemen ontwerpt na analyse van menselijk gedrag en cognitie.

Waarom deze ronde tafel gesprekken over deze twee onderwerpen?
De memocode heeft als voordeel dat via een verkorte code geneesmiddelen worden getoond met die zoeksleutel. Dat verkort de zoektijd naar het geneesmiddel  Analyse van de lijst van verwisselingen toont echter dat sprake is van een identieke memocode in het voor- of aanschrijven in 50% van de naamsverwisselingen. Dezelfde verwisselingen blijven gemeld worden. CMR heeft recent verschillende aanbevelingen geformuleerd die de zorgverleners attenderen op dit risico. Maar de basisoorzaak – het gebruik van de memocode – blijft aanwezig.

GDV

GDV is een veel gebruikte en waardevolle distributievorm die logistieke levering van geneesmiddelen regelt voor patiënten die bijvoorbeeld het overzicht over hun geneesmiddelengebruik kwijtraken of die veel geneesmiddelen gebruiken. Bij één op de 13 meldingen van openbaar apotheken aan CMR is GDV betrokken. CMR ziet het gebruik van  GDV dan ook als een risico. Een deel van de risico’s is inherent aan GDV (ICT-zaken), een deel is inherent aan de gekozen werkwijze bij GDV, bijvoorbeeld het driemaandelijks autoriseren van recepten door huisartsen.
In ronde tafelgesprekken met NHG en KNMP en ondersteund door Intergo gaat CMR een fundamentele discussie voeren over deze twee onderwerpen. Doel is  het inventariseren en het herkennen van risico’s, het gezamenlijk vaststellen welke risico’s geminimaliseerd moeten worden en welke maatregelen er nodig zijn om de medicatie- en patiëntveiligheid te verbeteren.

Voor meer informatie klik hier
Uw suggesties zijn welkom via info@vim-digitaal.nl

 

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief