Intergo presenteert over fysieke belasting

17/02/2015 - Intergo heeft tijdens de auditordagen van de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en Arbomanagementsystemen (SCCM) op 10 en 12 februari een presentatie gegeven.

De presentatie was voor ca. 50 auditoren over hoe zij fysieke belasting in de praktijk het beste kunnen herkennen en welke concrete handvatten er zijn tijdens audits in het kader van OHSAS 18001/ ISO45001.

Fysieke belasting is geplaatst in de context van de ergonomische ontwerpaanpak, in die zin dat de betreffende fysieke handelingen worden gerelateerd aan ondermeer mentale werkbelasting (zoals monotoon werk), fysische omgevingsfactoren zoals verlichting en geluid, en organisatie van het werk zoals takenpakket of werk- en rusttijden. 

Opvallend was dat er soms nog een grote kwaliteitsslag mogelijk is in de gerapporteerde risico-inventarisaties en de 'stand der techniek' zoals vastgelegd in internationale normen op het gebied van fysieke belasting.

Auditoren vonden de dag een stimulans voor het vak en hebben zodanig nieuwe inzichten verworven dat zij tijdens audits andere onderwerpen aan de orde stellen die ze eerder misschien hadden overgeslagen. 

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief