Human factors en veiligheid van beweegbare bruggen en sluizen

21/03/2019 - Wilt u net als meer dan 100 andere collega's ook meer weten over veiligheid van beweegbare bruggen en sluizen en de bediening ervan? Volg het webinar op maandag 25 maart aanstaande bij WOW van Jouke Rypkema van INTERGO human factors & ergonomics.

Link naar webinar

Volgens de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) zijn veiligheidsrisico’s bij bediening van kunstwerken een resultaat van de samenhang en interactie tussen mens, techniek en omgeving (human factors). De Raad concludeerde dat het ongeval bij de Den Uylbrug in 2016 niet beschouwd mag worden als een uitzonderlijke situatie met veiligheidsrisico’s bij bediening van kunstwerken.

Deze nieuwe human factors toetsmethodiek voor beweegbare bruggen en sluizen biedt een integrale aanpak om human factors aspecten te beoordelen en te verbeteren voor verschillende gebruikers van het object: de bediening, het wegverkeer en het vaarwegverkeer. De toets is bruikbaar tijdens de (her-)ontwerpfase en realisatie van een object en tijdens beheer. 

Human factors toets bedientaak

Human factors toetsmethodiek veiligheid beweegbare objecten

 

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief