ir Melcher Zeilstra EurErg

ir Melcher Zeilstra EurErg

Partner
zeilstra@intergo.nl

Wat beweegt Melcher

Melcher krijgt inspiratie van innovatie: nieuwe ideeen realiseren, ook al lijken die in eerste instantie niet haalbaar. Samen met de klant streven naar een tastbaar nieuw resultaat. En dan geldt ook dat je door innovatie inspiratie krijgt.
Melcher is extra geboeid door de meerwaarde van human factors en ergonomie: waar kan het effectiever, veiliger, efficiënter, prettiger. En de grootste uitdaging is dat te vertalen in opbrengsten: goed toegepaste human factors levert geld op.
En Melcher houdt van het ondernemen met Intergo. Melcher is als partner mede verantwoordelijk voor marktontwikkeling, kwaliteit en financiën en is projectmanager van meerdere grote en/of complexe projecten.

Wat doet Melcher

Human factors en veiligheid, risico-analyses
Human factors en ergonomie in Systems Engineering
Safety management, safety cases
Mentale werkbelasting, werkstrategieen en prestaties
Taak ontwerp/herontwerp, organisatie-ontwerp
Werkplek ontwerp/herontwerp
Handmatig verplaatsen van lasten
Ontwerp specificaties voor nieuwbouw en aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen

Achtergrond

Werktuigbouwkunde (MSc, TU Twente)
Cognitieve ergonomie (Universiteit Utrecht)
Europees geregistreerd ergonoom (EurErg)
Prince2 Foundation

En verder

Melcher is voorzitter van de Stichting Registratie Ergonomen Nederland (SRe). De SRe biedt kwaliteitsgaranties aan opdrachtgevers en cliënten van professioneel werkende ergonomen. Belangrijkste pijler is de beroepscertificatie.

Lid van Human Factors NL, vereniging voor ergonomie
Co-auteur Handboek Ergonomie
Lid van meerdere normcommissies:
  NEN 1824 ‘Oppervlakte van kantoorwerkplekken’ (tevens voorzitter)
  NTA 8050 ‘Arbocatalogi’
  NEN 6385 ‘Ergonomische beginselen bij het ontwerpen van
  werksystemen’
  NEN-EN-ISO 26800 ‘Ergonomics - General approach, principles and
  concepts’

Blogartikelen