Gert-Jan Kamps MSc

Gert-Jan Kamps MSc

Human factors consultant
kamps@intergo.nl

Wat beweegt Gert-Jan

Gert-Jan heeft zich aan de Universiteit Leiden gespecialiseerd in de psychologie van fouten. Hij is gebiologeerd door het feit dat onze hersenen zowel een bron van succes als van falen kunnen zijn. Daarbij onderzoekt hij de invloed van onze dagelijkse werkomgeving op menselijke prestaties vanuit een cognitief ergonomisch perspectief.

Gert-Jan ziet potentie in intelligente technologieën om menselijke cognitieve tekortkomingen te ondervangen. Hij is ervan overtuigd dat fundamentele kennis over menselijke cognitie en gedrag essentieel is voor het succesvol implementeren van deze technologieën binnen bijvoorbeeld de gezondheidszorg.

Door met zijn kennis realistische en praktische toepassingen te ontwikkelen om werkomgevingen veiliger en minder ‘fout-uitlokkend’ te maken, wil Gert-Jan het verschil maken. Hij waakt er echter voor dat ‘techno-optimisme’ zal leiden tot een onderwaardering van de natuur van ons menselijk brein. Gert-Jan is er van overtuigd dat door een structurele integratie van ergonomie en veiligheid de zorg veiliger wordt.

Wat doet Gert-Jan

Analyseren van risico's (BowTie)
Analyseren van ongevallen
Leren van incidenten proces
Analyseren en (her) ontwerpen van werkprocessen

Achtergrond

Occupational Health Psychology (MSc, Universiteit Leiden)
Psychology (BSc, Rijksuniversiteit Groningen)
BowTieXP (CGE certified)

En verder

Oprichter en secretaris Stichting Centrum voor Patiëntveiligheid Foundation

twitteraccount: g1j

Blogartikelen