drs Jouke Rypkema

drs Jouke Rypkema

Human factors consultant
rypkema@intergo.nl

Wat beweegt Jouke

Technologische ontwikkelingen hebben vaak een grote invloed op het werk van mensen. Het kan mensen helpen om het werk makkelijker te maken en de kwaliteit te verbeteren. Aan de andere kant kan het ook betekenen dat mensen anders moeten gaan werken en er nieuwe taken bij komen.

Jouke is geïnteresseerd in de kansen en valkuilen van technologische ontwikkelingen in relatie tot het werk van de mens. Hoe kunnen mens en technologie zo op elkaar worden afgestemd dat de taakuitvoering en de mentale werklast optimaal zijn? Een integrale benadering van mens, techniek en werkomgeving is daarbij vanzelfsprekend.

Oplossingen zoekt hij in de het ontwerp van de Mens-Machine Interface (MMI), de gehanteerde werkwijze en de inrichting van de werkomgeving. Het liefst doet hij dat samen met de klant, zodat Human Factors kennis effectief wordt toegepast in de dagelijkse praktijk.

Wat doet Jouke

Taakanalyses om het werk structureel in kaart te brengen
Werklastanalyses om de mentale werkbelasting te bepalen
Impactanalyses om de effecten van nieuwe technologie├źn op het werk te beschrijven
Toepassen van User Centered Design (UCD) methodieken om mens, taak en technologie optimaal op elkaar af te stemmen
Uitwerken van nieuwe concepten voor werk, samenwerking en werkplekinrichting voor optimale uitvoering van het werk.

Achtergrond

Psychologie, afstudeerrichting experimentele functieleer (MSc, Rijksuniversiteit Utrecht)

En verder

Lid van Human Factors NL, vereniging voor ergonomie

Blogartikelen