Transport & infra

Uniforme bedienplek voor binnenvaartbegeleiders

De Vlaamse Waterweg NV ontwikkelt een simulator voor de toekomstige werkplek voor de centrale bediening van bruggen sluizen. De simulator zal onder meer worden gebruikt om in de toekomst binnenvaartbegeleiders (hierna te noemen “BVB”) op te leiden. De simulatorwerkplek zal ook als uniforme werkplek dienen voor werkplekken in toekomstige bediencentrales.

In een serie workshops zijn samen met de BVB’s beslissingen genomen over het ontwerp van het bedienscherm, het ontwerp van de bedientafel en de inrichting van de werkplek. Daarbij is gebruik gemaakt van mock-ups, VR-simulaties en Eye-tracking.

1. Mock-ups

Mock-ups zijn gemaakt om een beeld te geven van de verschillende varianten. De mock-ups zijn getoond en besproken met de BVB’s.  De resultaten zijn gebruikt om tot een definitieve inrichting te komen.

2. Virtual reality

Na de feedback tijdens de mock-up sessies is de bedienplek in virtual reality nagebouwd. De bedienaars konden in VR ervaren hoe de bedienplek er uit komt te zien en wat voor invloed de positionering van de bedienplekken ten opzicht van elkaar zou zijn. 

3. Camerabeelden & Eyetracking

Het grote verschil tussen lokaal en centraal bedienen is dat BVB’s (nog) meer afhankelijk zijn van camerabeelden. Het aantal camera’s, de positie en de wijze waarop de beelden op de beeldschermen worden getoond moeten daarom heel nauwkeurig worden bepaald.  Tijdens de workshops zijn deze onderwerpen uitgebreid besproken. Toch bleef er nog een aantal vragen over die niet direct kunnen worden beantwoord. Bijvoorbeeld, wat is de ideale positie van een camera om een goed overzicht te krijgen? Daarom is besloten om met behulp van de simulator verschillende opties te testen. Ook daarbij werden de BVB’s weer geraadpleegd en werden scenario’s met eye-tracking apparatuur doorlopen. Deze output werd gebruikt voor een verdere optimalisatie van de bedienschermen en positionering van de camerabeelden. 

4. Flexibel ontwerp 

Uniformeren is belangrijk, maar niet heilig. Niet elk kunstwerk is hetzelfde, wat kan leiden tot specifieke eisen. Het ontwerp biedt voldoende flexibiliteit om daaraan tegemoet te komen. Het uitgangspunt is daarom te uniformeren zolang het kan, maar aan te passen wanneer het moet.

Eindontwerp uniforme bedienplek