Transport & infra

Stuwaanvaring door Benzeentanker bij Grave

Op 29 december 2016 voer een binnenvaartschip, geladen met 2000 ton benzeen, tegen de stuw in Grave. Er was zeer dichte mist en het was donker. Het schip doorboorde de stuw en werd zelf ook zwaar beschadigd, al vielen er geen gewonden. Doordat de waterstand snel zakte ontstond lange tijd veel hinder voor de scheepvaart.

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid heeft dit ongeval uitgebreid onderzocht en aandacht besteed aan:

  • De toedracht van de aanvaring. Bij het naderen van de stuw werd de schipper onwel, hij was op dat moment alleen in de stuurhut.
  • Het varen met gevaarlijke stoffen in de mist. Ongeacht lading en weersomstandigheden mag een schipper 14 uur achtereen varen. De uiteindelijke beslissing laat men aan de schipper. 
  • Het voorkomen van aanvaringen van waterkerende kunstwerken. Rijkswaterstaat heeft daar een kader voor, maar dit was bij Grave nog niet toegepast. 
  • De crisisbeheersing en hulpverlening. Deze is ernstig gehinderd door de mist. Het incident vond bovendien plaats op het grensvlak tussen twee provincies, twee veiligheidsregio’s en drie gemeentes evenals twee regio’s van Rijkswaterstaat. De Onderzoeksraad concludeert dat er geen adequate alarmering en opschaling was en dat de informatie uitwisseling haperde. 

Intergo heeft voor de Onderzoeksraad gekeken naar de invloed van de mist op het functioneren van de schipper, zijn kennis, conditie, verwachting en de manier waarop hij alle beschikbare informatie gebruikte. Een aspect daarvan was het varen op de radar. Bij de aanpak is gebruik gemaakt va het 7-stappen model van signaalwaarneming van Intergo. 

Voor het varen met gevaarlijke stoffen in de binnenvaart doet de Onderzoeksraad enkele aanbevelingen:

  • Overweeg bij extreem weer het scheepvaartverkeer stil te leggen.
  • Betrek de casus Grave bij het onderzoek naar de taakbelasting van bemanningsleden in de binnenvaart, dat in EU-verband plaatsvindt. Intergo is tevens in dit onderzoek betrokken

Het volledige rapport kan hier worden gedownload.

Bron foto’s: video www.onderzoeksraad.nl