Transport & infra

Transport & infra - Meer referentieprojecten

Incidenten en risico analyse bruggen

In Vlissingen heeft zich in 2017 een incident voorgedaan op de Sloebrug. Tijdens het openen van de brug was nog een fietser aanwezig op het beweegbare gedeelte van de brug. Het incident heeft niet tot een ongeval geleid. De provincie Zeeland heeft Intergo gevraagd om het onderzoek naar dit... lees meer

Meldkamer van de Toekomst

Stagiair Tessa van de Rest draagt als student toegepaste cognitieve psychologie bij Intergo haar steentje bij aan 'De Meldkamer van de toekomst' voor de Meldkamer Noord-Nederland om een snel wendbare, robuuste en toekomstbestendige organisatie te ontwikkelen, die in staat is om de juiste vorm van... lees meer

A new crew manning instrument for EU inland waterway transport

In the inland waterway transport sector, the European Social Partners - ETF, EBU and ESO - aim for the development of modern manning regulation for crewmembers on the European Waterway Network. The only regulation in force now is the RNP (Rhine Navigation Personnel). lees meer

Bewegwijzering in tunnels

Een auto en bewegwijzering in een tunnel

Door de gelimiteerde hoogte is er in tunnels beperkte ruimte om bewegwijzeringsborden op te hangen. Toch is bewegwijzering wel nodig. Het komt namelijk regelmatig voor dat er zich een afslag bevindt direct na de tunnel. lees meer

Meldkamer Stadsbeheer Rotterdam

Stadsbeheer Rotterdam heeft in oktober 2013 een nieuwe meldkamer gekregen. Van hieruit worden meldingen afgehandeld, bijvoorbeeld over straatverlichting, omgewaaide bomen en gaten in het wegdek. Ook stadswachten kunnen contact opnemen met de meldkamer. Indien nodig kunnen ze bij gevaar om... lees meer

Verkeerscentrale Amsterdam

De Gemeente Amsterdam heeft een verkeerscentrale. Deze verkeerscentrale is verantwoordelijk voor de veiligheid in diverse tunnels in de stad en voor het verkeersmanagement in en rondom het centrum van de stad. Voor de nabije toekomst worden meerdere nieuwe tunnels gerealiseerd. lees meer

Meetprotocol reflectie voorruit

In een eerder project zijn reflecties in een voorruit van een buscabine gemeten. MAN en Intergo hebben gezamenlijk een aantal maatregelen tegen deze reflecties bedacht en aangebracht. lees meer

Brug- en sluisbediening

Monitoren van kaders voor brug- en sluisbediening

Rijkswaterstaat heeft recent verschillende richtlijnen opgesteld, die betrekking hebben op de bediening van beweegbare bruggen en schutsluizen. lees meer

Evaluatie Uniforme Werkplek Wegverkeersleiders

De werkplek van een wegverkeersleider

Rijkswaterstaat heeft het ontwerp voor de werkplekken van de wegverkeersleiders geoptimaliseerd en inmiddels zijn deze nieuwe werkplekken in een aantal verkeerscentrales geplaatst. lees meer

Uniforme bedienplek voor bruggen en sluizen

Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart heeft een kader ontwikkeld waarin eisen zijn vastgelegd t.a.v. een uniforme bedienplek voor nautische objecten, zoals bruggen en sluizen. lees meer

Plaatsing tweede verkeersleidingstoren

Schiphol ging een vijfde baan aanleggen om zo een minder gunstig gelegen baan te ontlasten. Deze baan lag echter nogal ver verwijderd van de huidige verkeerstoren. Men dacht er dan ook over de huidige toren te verplaatsen danwel een extra toren te plaatsen.
lees meer

Foutgevoeligheid radiofrequenties

In de luchtvaartsector is sprake van congestie op de (radio-)frequentieband. Dit betekent dat van tijd tot tijd aan sommige stations het verzoek gedaan wordt om van frequentie te wisselen, (elders) ruimte te krijgen voor nieuwe frequenties of om technische problemen met bestaande frequenties op... lees meer

Luchtverkeersleidingstorens

In opdracht van LVNL is een ergonomie ontwerp analyse uitgevoerd ten behoeve van de verbouwing van de torens in Beek (Maastricht Aachen Airport) en Eelde. Aanleiding voor de verbouwing is een organisatie-wijziging waarbij men van een viermans bezetting overgaat naar een zogenaamd 2 VKL concept. lees meer

Taakanalyse Toren-West

Als tussenfase in het opleidingsplan tot allround luchtverkeersleider zal op de tweede toren (Toren-West bij de Polderbaan) een verkeersleider werken. Hiervoor is een aparte en beperkte bevoegdverklaring nodig van het Ministerie Verkeer & Waterstaat. lees meer

Parkeerautomaten voor kenteken-invoer

Een nieuwe manier van parkeren, waarbij het kenteken van de auto wordt gekoppeld aan het parkeerrecht, met nieuwe betaalmiddelen vraagt om een nieuwe parkeerautomaat. lees meer

Herinrichting cabine cutter dredger

IHC Holland wil de inrichting van de cabine en de bediening van een bepaald type cutter dredger (een baggerschip) in overeenstemming brengen met de wettelijke (arbo) eisen en ergonomische principes en de uitstraling up-to-date maken. Intergo is gevraagd hieraan vanuit haar deskundigheid bij te... lees meer

Ergonomische review Drillers’ Control Cabin

Huisman Equipment BV bouwt een boorinstallatie op een schip inclusief een cabine. Vanuit deze cabine bedienen en monitoren operators het boorproces, zowel visueel als via SCADA-schermen. Intergo is gevraagd de werkplek van de operators ergonomisch te beoordelen en te adviseren over mogelijke... lees meer

Ontwerp scheepsbrug voor het Loodswezen

Het Nederlands Loodswezen gaat voor het beloodsen van schepen een nieuw type schip inzetten. Intergo heeft in samenwerking met de arbodienst een functioneel ontwerp (ruimtelijke indeling brug, vorm consoles en het functioneel groeperen van middelen per functionaris en per console) gemaakt. lees meer

Console stenenstortschip

Een vernieuwde bedieningsconsole voor het storten van stenen, waarmee offshore olie- en gasleidingen worden gestabiliseerd, leidde tot een vraag om ergonomische ondersteuning door Intergo. lees meer