Transport & infra

Ontwerp scheepsbrug voor het Loodswezen

Het Nederlands Loodswezen gaat voor het beloodsen van schepen een nieuw type schip inzetten. Intergo heeft in samenwerking met de arbodienst een functioneel ontwerp (ruimtelijke indeling brug, vorm consoles en het functioneel groeperen van middelen per functionaris en per console) gemaakt.

Aanpak

Het project is gestart met observaties van de werkzaamheden aan boord van het Duitse Loodswezen die de schepen al even in de vaart hadden. Vervolgens is er een taakanalyse uitgevoerd bij het Nederlandse Loodswezen. Onderdeel van deze taakanalyse was een inventarisatie en prioritering van toekomstige informatie en bedieningsmiddelen.

Resultaat

De taakanalyse resulteerde in een brugontwerp met twee identieke vaar- en manoeuvreerwerkplekken aan bakboord en stuurboord, een navigatiewerkplek en een werklek techniek en alarmen.
Nagegaan is of de vaar- en manoeuvreerconsoles voor zittend bedienen ontworpen konden worden. Vanwege de vereiste zichtlijnen bleek dit helaas niet mogelijk en is het een gecombineerde zit-stawerkplek geworden.
De twee overige consoles zullen vanwege de lage gebruiksfrequentie vanuit staande positie bediend worden. Deze consoles zijn buiten de primaire loop geplaatst door ze, ten opzichte van de bakboord en stuurboord consoles, enigszins naar voren te laten verspringen.
Bij de indeling van de consoles zijn een aantal ergonomische principes als uitgangspunt genomen. Zo zijn bedieningsmiddelen die vaak gebruikt worden binnen handbereik geplaatst, zijn de middelen zo veel mogelijk functioneel gegroepeerd en in een logische handelingsvolgorde geplaatst.
Tevens is de informatiepresentatie op de schermen beoordeeld op ergonomische uitgangspunten zoals hiërarchie, contrast, taakrelatie.

Eind 2005 is het nieuwe schip door het Nederlandse Loodswezen in gebruik genomen.

Publicatie

Over het ontwerp hebben we een artikel gepubliceerd in Schip Werf de Zee, juli/augustus 2007. Download het artikel.

Colete Weeda van Intergo heeft het artikel "Situation awareness op de brug" geschreven voor het vakblad SWZ Maritime. Download hier het artikel.