Transport & infra

Transport & infra

Door de economische ontwikkelingen nemen de vervoersstromen toe binnen de vervoers- en transportmodaliteiten Water, Lucht en Weg. Om deze groei vast te houden, moet de transportsector meer inzetten op innovatie. De impact van technologie en het vertalen van data zullen de processen in logistieke ketens steeds verder bepalen. Intergo heeft op dit gebied veel ervaring. Denk daarbij aan het ontwerp van voer/vaartuigen, de transportbesturing en de infrastructuur. Uiteraard onderscheiden we ons daarbij met onze Human Factors kennis. Intergo zet zich in voor het verbeteren van de veiligheid, maar focust ook op efficiënt, duurzaam en prettig gebruik van al deze vervoerssystemen.

Juist de veelheid aan betrokkenen in deze vervoerssystemen maakt ons werk relevant: bestuurders van voer/vaartuigen, passagiers, bedienaars van infra, regelgevers. Al deze partijen kunnen verschillende eisen stellen; Intergo is in staat dit te vertalen in een optimaal ontwerp.

Services

Met onderstaande producten richt Intergo zich op de vervoers- en transportmodaliteiten Water, Lucht en Weg:

  • Interactie & Product: style guides, bedienschermen, alarm management.
  • Werkplek & Controlekamer: simulatoren, scheepsbruggen, verkeerscentrales, verkeerstoren, CCTV systemen.
  • Werkbelasting & Organisatie: uniforme bedienconcepten, fysieke en mentale werkbelasting, vermoeidheids-management, roostering, bezetting.
  • Risico & Incident: het uitvoeren van risico- en incidentenanalyses (BowTie, FMEA, CRIOP, HAZOP, STEP-analyse, ECFA+, HFIT, BFA en RCA), het geven van trainingen.

Enkele klanten

De Vlaamse Waterweg – Rijkswaterstaat – LVNL – Onderzoeksraad voor Veiligheid - Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) - Agidens - Provincie Zeeland - IHC.

Contactpersonen Transport & infra

drs Kirsten Schreibers EurErg

drs Kirsten Schreibers EurErg

drs Jouke Rypkema

drs Jouke Rypkema

Referentieprojecten Transport & infra

Stuwaanvaring door Benzeentanker bij Grave

Op 29 december 2016 voer een binnenvaartschip, geladen met 2000 ton benzeen, tegen de stuw in Grave. Er was zeer dichte mist en het was donker. Het schip doorboorde de stuw en werd zelf ook zwaar beschadigd, al vielen er geen gewonden. Doordat de waterstand snel zakte ontstond lange tijd veel hinder voor de scheepvaart. lees meer

Incidenten en risico analyse bruggen

In Vlissingen heeft zich in 2017 een incident voorgedaan op de Sloebrug. Tijdens het openen van de brug was nog een fietser aanwezig op het beweegbare gedeelte van de brug. Het incident heeft niet tot een ongeval geleid. De provincie Zeeland heeft Intergo gevraagd om het onderzoek naar dit incident uit te voeren om situaties als deze in de toekomst te voorkomen. lees meer

Uniforme bedienplek voor binnenvaartbegeleiders

De Vlaamse Waterweg NV ontwikkelt een simulator voor de toekomstige werkplek voor de centrale bediening van bruggen sluizen. De simulator zal onder meer worden gebruikt om in de toekomst binnenvaartbegeleiders (hierna te noemen “BVB”) op te leiden. De simulatorwerkplek zal ook als uniforme werkplek dienen voor werkplekken in toekomstige bediencentrales. In een serie workshops zijn samen met de BVB’s beslissingen genomen over het ontwerp van het bedienscherm, het ontwerp van de bedientafel en de inrichting van de werkplek. Daarbij is gebruik gemaakt van mock-ups, VR-simulaties en Eye-tracking. lees meer

Verkeerscentrale Amsterdam

De Gemeente Amsterdam heeft een verkeerscentrale. Deze verkeerscentrale is verantwoordelijk voor de veiligheid in diverse tunnels in de stad en voor het verkeersmanagement in en rondom het centrum van de stad. Voor de nabije toekomst worden meerdere nieuwe tunnels gerealiseerd. lees meer

bekijk meer referentieprojecten