Rail & OV

Werkbelasting medewerker Reisinformatie OCCR

In de processen voor het verschaffen van reisinformatie aan de reiziger zijn de afgelopen jaren belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Eén daarvan is de introductie van het Operational Control Center Rail (OCCR).

Op het OCCR zijn medio 2011 twee functionarissen Landelijke Reisinformatie (LRI). De ene functionaaris houdt zich bezig met het vastleggen van reisinformatie in de systemen - de Bedienaar - en de ander is een zogenaamde Coördinator.
ProRail Verkeersleiding wil inzicht krijgen in de huidige werkbelasting van de LRI op het OCCR, omdat in de nabije toekomst veel veranderingen voor de LRI worden voorzien.

Aanpak

Kern van de onderzoekaanpak is het – samen met medewerkers LRI en andere deskundigen van het OCCR – opstellen van een casus die een representatieve weergave is van een verstoorde situatie waarin het OCCR, en dus ook de LRI’s, een actieve rol speelt.
De werkbelasting t.g.v. activiteiten van de Bedienaar resp. Coördinator zijn gewogen met het instrument OWAT™ (Objective Workload Assessment Tool). OWAT™ maakt een objectieve inschatting van de optredende werkbelasting (in punten). Door de weging van werkbelasting van activiteiten te projecteren op de casusbeschrijving, is de optredende werkbelasting inzichtelijk gemaakt en is een uitspraak gedaan over zowel duurbelasting als piekbelasting in het werk van de LRI.

Resultaat

In het onderzoek is onderscheid gemaakt naar een representatieve spits situatie en een representatieve verstoorde situatie. In de spits situatie blijft de werkbelasting voor de LRI’s binnen acceptabele grenzen, zowel qua duurbelasting als qua piekbelasting. Voor de verstoorde situatie blijkt dat de 2 LRI’s het erg druk krijgen, speciaal op momenten dat een verstoring net is opgetreden. Op zo’n moment, waarin nog onzekerheid heerst over hoe de verstoring afgehandeld gaat worden en hoe lang deze gaat duren, moet toch al relatief veel reisinformatie aan de reizigers verstrekt worden. Het onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt hoe voor een dergelijk scenario de inzet van mensen en middelen geoptimaliseerd kunnen worden.