Rail & OV

Werkbelasting machinist

Rijdend over de Hogesnelheidslijn passeert de machinist enkele malen een spanningssluis. Dit is een overgang tussen een bovenleidingspanning van 1500 V (gebruikelijk) en van 25 kV (op de HSL). Een dergelijke sluis vereist bepaalde handelingen van de machinist, die tijdig uitgevoerd moeten worden.

Tevens vindt net voor of net na een sluis een overgang in het beveiligingssysteem (ATB <> ERTMS) plaats. Intergo is gevraagd te onderzoeken of de werkbelasting van de machinist, met name als gevolg van de tijdsdruk, acceptabel is.

Aanpak

Intergo heeft zowel op theoretische gronden als op basis van observaties de tijd bepaald, die een machinist minimaal nodig heeft om de vereiste handelingen (waarnemen, beslissen, uitvoeren en controleren) rustig uit te kunnen voeren. 
Tevens is vastgesteld hoeveel tijd er beschikbaar is als de trein met de maximaal toegestane snelheid (160 km/u) rijdt. Beide tijdruimten zijn vergeleken. 
Daarnaast is de subjectieve mening van de geobserveerde machinisten over de werkdruk rond de spanningssluizen gevraagd.

Resultaat

Tijdens de observaties bleek dat de tijd die de machinist nodig heeft om de vereiste handelingen uit te voeren, steeds gelijk of korter was dan de theoretisch vastgestelde tijdruimte.
Daarnaast bleek de beschikbare tijd tijdens de rit steeds voldoende om alle handelingen tijdig uit te voeren. Afleiding van de handelingen door andere opdrachten met een hogere urgentie, zoals een opgelegde snelheidsbeperking, verhoogt de werkdruk, maar heeft geen negatief effect op het tijdig uitvoeren noch op de ervaren werkbelasting. De veiligheid is bij deze handelingen sowieso niet in het geding.