Rail & OV

Videoschouw nader beschouwd: kwaliteit, belasting en werkplek

Videoschouw van het spoor wordt als een aantrekkelijk alternatief beschouwd voor de schouw die nu lopend langs het spoor (loopschouw) worden uitgevoerd (veiliger, minder verstoring treinenloop). Het schouwen van het spoor is nodig om (tijdig) defecten of te grote slijtage van te signaleren.

In opdracht van Strukton Railinfra Development & Technology is een quickscan uitgevoerd naar de Human Factors van videoschouw. De quick scan moest antwoord geven op de vraag of videoschouw vanuit de menselijke taakuitvoering gezien aspecten kent die een positieve dan wel negatieve invloed zouden kunnen hebben.

Aanpak

Voor de quick scan is zowel bij loopschouw als bij videoschouw de werkwijze in de praktijk nader bekeken. Er is vervolgens een verschilanalyse gemaakt, waarin aandacht besteed is aan:

  • organisatie rond het proces van schouwen;
  • te inspecteren eigenschappen van een wissel;
  • kwaliteit van de inspectie;
  • belasting van de ogen tijd ens het schouwen;
  • mentale belasting tijdens het schouwen;
  • vakmanschap en competenties van de schouwers;
  • werk-rustschema’s;
  • werkplek, gebruikte apparatuur en werkomgeving (verlichting, contrasten en geluid).