Rail & OV

Overweg Bilthoven

De overweg Soestdijkseweg te Bilthoven is een overweg voor fietsers en voetgangers met geheel afsluitende bomen. De overweg staat bekend om problemen waarbij personen tussen de gesloten overwegbomen opgesloten raakten.

Intergo is gevraagd een quickscan uit te voeren naar het gedrag op deze specifieke overweg, met als doel maatregelen te formuleren die gevaarlijk gedrag in relatie tot opgesloten raken op de overweg kunnen verminderen.

Om de problematiek op deze specifieke overweg aan te kunnen pakken is een bezoek gebracht aan de overweg en zijn camerabeelden van de overweg geanalyseerd, waarbij specifiek is gekeken naar het gedrag van personen op de overweg in relatie tot kenmerken van de overweg. Als aanvulling hierop is een literatuuronderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van het geconstateerde gedrag. Deze informatie heeft gediend als input voor het definiƫren van verbetermaatregelen.

Dit heeft geleid tot de volgende verbetermaatregelen:

  • De belijning en het kleurgebruik is aangepast, zodat deze eenduidig aangeven wat veilige en onveilige gedeeltes van de overweg zijn.
  • De verschillende verkeersstromen, fietsers en voetgangers, zijn uit elkaar gehaald, door iconen op de verschillende weggedeeltes toe te voegen.