Rail & OV

ORBIT

Bij het huidige treinbeveiligingssysteem ATB-EG is het mogelijk om met 40 km/u door een rood sein te rijden. Om het veiligheidsniveau te verhogen is ORBIT ontworpen.

Orbit vult ATB-EG aan en vormt een alternatief voor ATB-Vv (verbeterde versie). Het combineert de technologie van de verkeersleidingsystemen met nauwkeurige positie- en snelheidsbepaling van treinen door middel van GPS.
Orbit is oorspronkelijk bedoeld als waarschuwing bij met (te) hoge snelheid afrijden op een rood sein, zoals bepaald door de snelremcurve van de specifieke trein. Gebaseerd op een ergonomisch onderzoek van Intergo werden er attentiesignalen toegevoegd om het systeem effectiever te maken. ORBIT is een systeem ter ondersteuning van de machinist; het neemt zelf geen beslissingen of acties, maar waarschuwt de machinist over een potentieel gevaarlijke situatie. Orbit is dan ook niet fail-safe in de huidige versie. Voordeel is dat ORBIT werkt bij alle (bediende) seinen en niet alleen bij - zoals het geval is bij ATB-Vv - specifieke seinen.
Intergo valideerde de timing van het signaal, alsmede het type signaal in een simulator test. Vervolgens is gebaseerd op de simulaties, het systeem beproefd op het traject Den Haag - Venlo. De ervaringen van machinisten zijn daarbij systematisch onderzocht. Inmiddels begeleidt Intergo ook een proef met 50 VIRM-treinstellen ter voorbereiding op de uitrol van ORBIT.