Rail & OV

ERTMS-beeldscherm in locomotieven voor de Betuweroute

De daadwerkelijke implementatie van ERTMS/ETCS, het Europees treinbeveiligingssysteem, in locomotieven voor de Betuweroute levert allerlei praktische vragen op. Bijvoorbeeld snelheidsmeter op de stuurtafel naast de snelheidsmeter op het scherm als onderdeel van de DMI ERTMS.

De aanleiding voor de betrokkenheid van Intergo betrof de vraag in hoeverre het acceptabel is dat er meer dan één snelheidsindicatie in de treincabine wordt getoond. Daarnaast heeft KEMA RTC Intergo gevraagd om te ondersteunen bij de ergonomische beoordeling van de voorgestelde plaatsing van het beeldscherm voor ERTMS in verschillende typen locomotieven. 

Als vervolg hierop heeft Intergo KEMA RTC intensief ondersteund op ergonomisch gebied bij de beoordeling van de implementatie van de DMI ERTMS in een bepaald type locomotief. Opmerkingen, aanbevelingen en alternatieve voorstellen worden door de leverancier, zonodig na overleg met andere belanghebbenden, overgenomen en geïmplementeerd. Uiteindelijk zullen de machinisten, zowel de Nederlandse als de Duitse, voordeel hebben bij een ergonomisch verantwoorde implementatie en integratie met bestaande beveiligingssystemen.