Rail & OV

Routing, Signing en Branding (RSB) van de OV-chipkaart op stations

Prorail, GVB en NS werken aan de realisatie van station/halte gebonden “Routing, Signing en Branding (RSB)” voor het gebruik van OV-chipkaart. Er moest een concept ontwikkeld worden dat past bij het gebruik van OV-chipkaart op stations/haltes waar de reiziger een keuze moet maken tussen meerdere railvervoerders.

Aanpak

Bij het reizen met de OV-chipkaart geldt als uitgangspunt dat de reiziger aan het begin van de de reis incheckt en aan het einde weer uitcheckt bij de dezelfde railvervoerder. Bij verandering van railvervoerder (overstap of correctie) moet de reiziger eerst uitchecken en dan weer inchecken. Op basis van een nadere analyse (van o.a. het gebruik van de OV-chipkaart, de gebruikte apparatuur, de wijze van overstap mede in relatie tot de stationslayout) is een RSB-concept ontwikkeld in samenspraak met betrokken partijen.

Resultaat

Het ontwikkelde RSB-concept ondersteunt het zoeken (routing), vinden (signing) en kiezen (branding) bij het gebruik van poortjes/losse kaartlezers op paaltjes van de juiste railvervoerder. De RSB van verkoopautomaten en balieverkooppunten sluit hierop aan.
Als achterliggende filosofie geldt het continu bevestigen van informatie aan de reiziger op een consequente wijze inclusief consequente plaatsing. Het RSB-concept sluit aan op het huidige uitgangspunten van de bewegwijzering in de stationsomgeving (blauwe + witte borden). Bij bediening/interactie wordt een magenta (roze) OV-chipkaart kleurstelling toegepast. Een prominente magenta stip met OV-chipkaart logo (+ naam) zorgt voor snelle vindbaarheid en herkenbaarheid.

Vervolgstappen

Momenteel wordt, mede op basis van het door Intergo vervaardigde RSB concept een proefplaatsing bij NS/GVB voorbereid. Intergo participeert in deze proef.