Rail & OV

Rail & OV - Meer referentieprojecten

Model Perronveiligheid

ProRail zet zich in voor veilige en prettige stations, en had daarbij behoefte om de veiligheid op perrons meetbaar te maken. Intergo en Arane hebben voor ProRail een model gemaakt waarmee de veiligheid op een perron beoordeeld kan worden. Perronveiligheid is uitgedrukt in de kans dat een... lees meer

Ongeval Hermalle-sous-Huy

Op 5 juni 2016 vond te Hermalle-sous-Huy (België) een aanrijding tussen een passagierstrein en een goederentrein plaats. Hierbij zijn 3 doden (waaronder de machinist) en 9 zwaargewonden te betreuren. lees meer

ERTMS Uitrolstrategie

Voor het vak van machinist worden de komende 10 jaar veel veranderingen verwacht. De belangrijkste is de uitrol van ERTMS Level 2, het nieuwe Europese treinbeveiligingssysteem, maar ook andere technologische ontwikkelingen kunnen daarbij van invloed zijn. lees meer

Pilot Big-data onderzoek machinistenprestaties

In toenemende mate is er data beschikbaar uit allerlei systemen. Voor NS betekent dit dat het mogelijk wordt om te leren uit gerealiseerde ritten, en daaruit lessen te trekken voor de toekomst. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de privacy van de betrokken medewerkers. lees meer

Human Factors redt monumentaal station Leeuwarden

Stootblok op het station van Leeuwarden

Door het project ESGL (Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden) worden het perron en kopspoor aan de oostzijde van station Leeuwarden verlengd zodat ook langere treinen ingezet kunnen worden. De beschikbare ruimte om het kopspoor te verlengen is beperkt want het kopspoor ligt ingeklemd tussen het... lees meer

NedTrain werkplaats Maastricht

NS-dochter NedTrain moderniseert Onderhoudsbedrijf Maastricht in verband met het toekomstige onderhoud aan de nieuwe generatie enkeldeks Sprintertreinen. Een belangrijk aandachtspunt is dat veel meer onderhoud op het dak moet gaan plaatsvinden. Intergo heeft de plannen/ontwerpen voor het werken... lees meer

Blauwe lamp voor de machinist

Een blauwe lamp op het perron

NS wil met displays langs het perron aan de reizigers aangeven waar de deuren van de trein zich zullen bevinden. Het doel is dat reizigers snel en op de juiste plek kunnen instappen. Het is dan wel noodzakelijk dat de machinist op exact het goede punt stopt. lees meer

Geen 'knippersein' voor machinisten op het spoor

Staatssecretaris Sharon Dijksma beoordeelt de overgang van het huidige rode seinbeeld naar het seinbeeld rood-knipper als ondoelmatig. Er was een voorstel ingediend om in plaats van het permanent rode seinbeeld, rode knipperlichten toe te passen langs het spoor. lees meer

Werkbelasting logistiek besturingscentrum

Het onderwerp werkbelasting kwam met enige regelmaat ter sprake op een logistiek besturingscentrum, maar men kon niet duidelijk krijgen wanneer het precies te druk is / wanneer de werkbelasting te hoog is en waarom. lees meer

Voetbediening in nieuwe HTM-tram

De nieuwe stadstram (Avenio) van HTM is gefabriceerd door Siemens. Deze tram wordt uitgevoerd met een voetbediening met drie pedalen op een in hoogte verstelbare voetenplaat. lees meer

Gebruiksprocessen en ERTMS level 1

Op de Havenspoorlijn tussen Barendrecht en de Maasvlakte ligt het beveiligingssysteem ERTMS level 1. Informatie vanuit de beveiliging over bijvoorbeeld de toegestane treinsnelheid wordt niet alleen via borden en lichtseinen langs de baan aan de machinist overgedragen, maar ook via een beeldscherm... lees meer

Afteller op het perron

Het vertrek van een trein is niet meteen geregeld. De conducteur fluit, reizigers stappen in en pas als iedereen ingestapt is, kan de trein veilig vertrekken. lees meer

Eiland Zevenaar

Als gevolg van de aansluiting van de Betuweroute op het conventionele spoor ter hoogte van Zevenaar ontstaat er voor de ICE naar/van Duitsland een zogenaamd beveiligingseiland. lees meer

Kleurseinen BRU

Bestuur Regio Utrecht (BRU) is de eigenaar en beheerder van sneltramtrajecten in de regio Utrecht. Op de huidige tramtrajecten met blokbeveiliging worden seinen met alleen wit aspecten (witte seinen) toegepast. Voor de toekomst overwoog BRU op tramtrajecten met blokbeveiliging seinen toe te... lees meer

Overweg Bilthoven

De overweg Soestdijkseweg te Bilthoven is een overweg voor fietsers en voetgangers met geheel afsluitende bomen. De overweg staat bekend om problemen waarbij personen tussen de gesloten overwegbomen opgesloten raakten. lees meer

Veiligheidscommunicatie

Belangrijke mededelingen die we mondeling overbrengen, komen niet altijd goed over. Denk maar aan het spelletje waarin een zin via een hele rij mensen gefluisterd moet worden doorgegeven. Aan het eind van de rij is het vaak een hele andere mededeling dan aan het begin!
lees meer

Risico-analyse vertrekproces

Rond het vertrekproces van een trein bestaan er een aantal risico’s. De belangrijkste zijn het verwonden van een reiziger, die nog in wil stappen als de deuren worden gesloten, en het vertrek van de trein terwijl de rijweg nog niet vrij is.
lees meer

Opstaphoogte bij cabine van treinmaterieel

Sinds jaar en dag is de opstaphoogte naar de onderste opstaptrede bij de cabine van treinmaterieel relatief hoog. In steeds meer gevallen wordt dit niet meer geaccepteerd door de Arbeidsinspectie, die basisnormen zoals NEN 5518 hanteert (bij vrachtwagens maximaal 400 mm). lees meer

Fysieke belasting DB Cargo

DB Cargo Rail Nederland (vh DB Schenker) heeft gevraagd naar een actueel en verbeterd inzicht van energetische belasting van werknemers in de buitendienst. Medewerkers voeren diverse activiteiten uit die een hoge belasting met zich meebrengen. lees meer

Wegbekendheid voor machinisten

Om een trein van A naar B te mogen besturen, dienen machinisten behalve een algemene geschiktheid en kennis/ervaring met bepaald treinmaterieel ook wegbekendheid te hebben. lees meer

Treinbotsing Amsterdam

Intergo heeft in opdracht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek verricht naar de menselijke factoren die een rol hebben gespeeld bij de treinbotsing in Amsterdam Westerpark op 21 april 2012. lees meer

(Bio-) dynamische verlichting seinzaal

Boven op de huidige VL-post Roosendaal is een geheel nieuwe seinzaal gebouwd. Deze nieuwe seinzaal is uitgerust met een zogenaamde (bio-)dynamische verlichting. lees meer

Sociale veiligheid metrostations Amsterdam

In het integrale programma van eisen (IPvE) voor metrostations zijn voorlopige/globale ontwerprichtlijnen opgenomen voor de sociale veiligheid in metrostations. lees meer

Plaatsing vertreksein op kopsporen

Doordat nieuwe stootjukken op kopsporen om veiligheidsredenen meer naar voren geplaatst moeten worden, gaat bij het arriveren op een kopspoor nuttige opstellengte langs het perron verloren. lees meer

Assistentie Verlening Gehandicapten

Bij de assistentieverlening aan gehandicapten (AVG) wordt bij het in/uit de trein helpen van rolstoelrijders en scootmobielgebruikers een uitklapbare brug gebruikt. lees meer

ORBIT

Bij het huidige treinbeveiligingssysteem ATB-EG is het mogelijk om met 40 km/u door een rood sein te rijden. Om het veiligheidsniveau te verhogen is ORBIT ontworpen. lees meer

Ergonomisch assessment ATB–Verbeterde versie

ATB-Verbeterde versie (ATB-Vv) is een aanvullende beveiligingslaag voor het bestaande ATB systeem en heeft tot doel de passage van een stoptonend sein (STS) te voorkomen. lees meer

Ongeval Stavoren

Op 25 juli 2010 kort voor middernacht reed op station Stavoren een spoorstaafslijptrein met hoge snelheid door het stootjuk aan het einde van het spoor, botste op een tankauto en reed dwars door een winkelpand.
lees meer

STM-STM transitie

Ten behoeve van treinen met het Europese treinbeveiligingssysteem ETCS heeft ProRail op de grensbaanvakken tussen Nederland en Duitsland resp. België zogenaamde balises geplaatst. lees meer

Nieuwe Centrale Halaanwijzer te Utrecht

NSR vervangt op alle stations en perrons de borden, waarop de volgende trein wordt aangekondigd, door beeldschermen. Op de grotere stations worden daarnaast overzichtsschermen geplaatst waarop een aantal vertrekkende treinen wordt vermeld, met daarbij een vermelding langs welk perron deze stoppen. lees meer

Hulpmiddel voor oriëntatie langs de spoorbaan

De oorzaak van een aantal bijna-aanrijdingen van treinen met baanwerkers is mede te wijten aan misverstanden over de locatie van de werkzaamheden en aan oriëntatiefouten. Om deze fouten mogelijk te ondervangen heeft ProRail het initiatief genomen om een hulpmiddel hiervoor te ontwikkelen. lees meer

Risico-analyse Snelheidsborden

In het project Hanzelijn is naar een seintechnische oplossing gezocht om goederentreinen bij nadering van de Drontermeertunnel een (variabele) maximum entreesnelheid op te leggen. De wissels achter de tunnel vereisen een lagere snelheid als ze niet rechtuit leiden. lees meer

Werkbelasting medewerker Reisinformatie OCCR

In de processen voor het verschaffen van reisinformatie aan de reiziger zijn de afgelopen jaren belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Eén daarvan is de introductie van het Operational Control Center Rail (OCCR). lees meer

Situation Awareness van een treindienstleider

Binnen de spoorwereld en met name ProRail groeit het begrip dat voor een betere benutting van de capaciteit op het spoor het noodzakelijk lijkt te zijn dat er een vorm van slot- en snelheidssturing van treinen gaat plaatsvinden. lees meer

Evaluatie MMI’s treindienstleider

Binnen ProRail zijn allerlei ontwikkelingen die gericht zijn op betere c.q. meer flexibele benutting van de railinfrastructuur, waardoor (beter) voldaan kan worden aan de groeiende capaciteitsbehoefte. lees meer

Werkbelasting en inrichting Schakel- en Meld Centra (SMC)

In een schakel- en meldcentrum (SMC) vindt de bediening en bewaking van de bovenleidingsspanning (‘tractievoeding’) plaats. Intergo heeft verschillende aspecten van de SMC’s in Nederland bekeken. lees meer

Routing, Signing en Branding (RSB) van de OV-chipkaart op stations

Prorail, GVB en NS werken aan de realisatie van station/halte gebonden “Routing, Signing en Branding (RSB)” voor het gebruik van OV-chipkaart. Er moest een concept ontwikkeld worden dat past bij het gebruik van OV-chipkaart op stations/haltes waar de reiziger een keuze moet maken tussen meerdere... lees meer

Bediening 25 kV energievoorziening

Op de Havenspoorlijn zullen treinen rijden met een hoge voedingsspanning van 25 kV in plaats van de gebruikelijke 1500 V. Deze energievoorziening is zodanig anders dat ook de bewaking, bediening én risico’s anders zijn dan nu. lees meer

Opstelpatroon reizigers op perron

Wachtende reizigers moet op een perron veilig kunnen staan. Dit geldt nog in sterkere mate bij het passeren van treinen met hoge(re) snelheid. Bij beperkte perronbreedte en grote toestroom van reizigers kunnen problemen ontstaan vooral rond de toegangen van het perron. lees meer

Roltrap en fiets, een lastige combinatie

Over het vervoeren van fietsen over een roltrap is een artikel van Ad de Zwart (Movares) en Richard van der Weide (Intergo) in Verkeerskunde 2, 2007 verschenen. lees meer

Reis- en commerciële informatie op stations

Door de groei van zowel reis- als winkelfuncties wordt een station een complex gebied. Bewegwijzering naar de sporen en vertrekstaten vechten om aandacht met reclame en winkelpuien. De betrokken partijen (NS Stations, ProRail en NS Reizigers) hebben Intergo verzocht hier een oplossing voor te geven. lees meer

Transparantie perronobjecten

In verband met de ontwikkeling van nieuwe Stationsoutillage zijn door Intergo in opdracht van ProRail toetsbare eisen opgesteld voor de transparantie van perronobjecten. Transparantie is hierbij vertaald in niet-geblokkeerde zichtlijnen. lees meer

Belevingswaarde van stations: Station XX™

Reizen met het OV is een totaalbeleving waarbij veel verschillende factoren een rol spelen. De trein moet op tijd rijden, het stationsgebouw moet voldoende veiligheid en beschutting bieden, maar ook is een goede sfeer belangrijk voor de totaalbeleving. lees meer

Spraakverstaanbaarheid van de omroep

Informatie aan reizigers vormt een speerpunt van NS. Een vorm van informatie betreft de omroep in de trein. NS en NedTrain hebben een onderzoek gestart naar de technische staat van de omroep, naar specificaties voor nieuwbouw en onderhoud en naar de relatie daarvan met het oordeel van reizigers. lees meer

Communicatiezuil

Op met name kleine onbemande stations zal een communicatiezuil worden geplaatst waarmee reizigers in contact kunnen komen met NS-personeel.
lees meer

Pictogrammen voor huisregels in de trein

Met huis- of fatsoensregels hoopt de NS het onwenselijke gedrag terug te brengen en een handvat te bieden aan personeel en andere reizigers om op het ongewenste gedrag te wijzen. lees meer

Bewegwijzering in stations

NS heeft een nieuwe huisstijl laten ontwikkelen, waar de bewegwijzering en bebording van stations een onderdeel van vormt. NS Stations heeft de behoefte aan een beoordeling - een ‘audit’ - van het totale systeem en de onderliggende filosofie. lees meer

Betere borden langs de baan

ProRail heeft de bedoeling een kwaliteitsslag te maken in de waarneming van borden langs de spoorbaan. In concreto betekent dat de toepassing van een bordmateriaal met een hogere retroreflectiewaarde (klasse II in plaats van klasse I conform NEN-EN 12899-1). lees meer

Treindiagnosesysteem voor de machinist

In de dubbeldeks treinstellen van NS Reizigers wordt de mogelijkheid tot diagnose van storingen en defecten op treinniveau ingebouwd. Via een touchscreen kan de machinist informatie krijgen van dit systeem. NedTrain heeft Intergo gevraagd de interactie tussen machinist en diagnosesysteem nader te... lees meer

Punctualiteit Materieel (PUMA)

Een groot aantal treinvertragingen wordt toegerekend aan de technische factor Materieel. Intergo is gevraagd onderzoek te doen naar de zogenaamde menselijke factor binnen het proces van het voorkomen, optreden, melden, oplossen en registreren van storingen aan materieel. lees meer

MMI voor geïntegreerde ritinformatie

NS Reizigers heeft aan Intergo gevraagd met een voorstel te komen voor een geïntegreerde interface tussen de verschillende informatiebronnen en de machinist. lees meer

Siemens Combino tram voor GVB

Siemens is de leverancier van de Combino tram voor het GVB te Amsterdam. lees meer

In/uitstap bij railvoertuigen

De overbrugging van de verticale en horizontale kloof tussen perron en railvoertuig is van oudsher voor reizigers een probleem. Idealiter dient deze kloof zodanig laag/smal te zijn dat een (nagenoeg) gelijkvloerse instapsituatie ontstaat. lees meer

Staan in de trein

NS heeft behoefte aan meer inzicht over de kwaliteit die bij staan in de trein wordt geboden. In opdracht van NS is door Intergo een onderzoek uitgevoerd naar staan in de trein. lees meer

In- en uitstappatroon bij treinen

Het streven van het Productmanagement Intercity van NSR is de stationnementtijd van het dubbeldeks materieel te verkorten van 2 a 3 minuten naar 1 a 2 minuten. Als proef zijn enkele binnendeuren (van balkon naar zitgedeelte) verwijderd. lees meer

Beleving van de reiziger in het OV

De reiziger is de eindgebruiker van een lightrail voertuig, ook de stakeholders zijn het hierover eens. Echter in de praktijk staat de reiziger niet altijd centraal, het zijn vooral de techniek, functionaliteit en kosten die veel aandacht krijgen. lees meer

Cabine nieuwe metro Amsterdam

Alstom Transport heeft Intergo gevraagd om een onafhankelijk rapport te leveren over de ergonomische kwaliteit van de cabine van de nieuwe Amsterdamse metro. lees meer

Configuratie nieuwe werkplaats

Strukton Railinfra Materieel wil een nieuwe werkplaats bouwen voor het onderhoud van grote machines waarmee bijv. het spoor vernieuwd wordt. Intergo is gevraagd te helpen in de keuze van de configuratie voor de nieuwe werkplaats, zodat een ergonomisch optimale werkplaats gerealiseerd kan worden. lees meer

Training fysieke belasting

De training is uitgevoerd naar aanleiding van een inventarisatie fysieke belasting die eerder bij Stukton heeft plaatsgevonden. Intergo is gevraagd een training fysieke belasting te ontwerpen en te coördineren. lees meer

Fysieke belasting bij elektriciens

NedTrain R&O Haarlem heeft Intergo gevraagd te onderzoeken of er mogelijkheden zijn de fysieke belasting van de elektriciens te verlagen. Het doel is om daarmee het aantal lichamelijke klachten en het ziekteverzuim te verlagen. lees meer

Review van RET werkplaats Beverwaard

Intergo heeft in opdracht van RET een ontwerpreview van arbo- en ergonomie-aspecten verricht van de nieuwe RET werkplaats Beverwaard voor het onderhoud aan Citadis trams. lees meer

Ervaren werkbelasting meten met IWS

ProRail wil de ervaren werkdruk, zowel (te) hoog als (te) laag, bij treindienstleiders beter kunnen beheersen. Met daarvoor door Intergo ontwikkeld instrumentarium wil men het uiteindelijke doel, een evenwichtige werkbelasting van de treindienstleider, realiseren. lees meer

Werkbelasting berekenen: TaakWeging

ProRail wil de ervaren werkdruk bij treindienstleiders beter beheersen. Het gaat daarbij om zowel (te) hoge werkdruk als (te) lage werkdruk. Om dat doel te bereiken is de in het verleden gehanteerde aanpak geëvalueerd en zijn waar nodig nieuwe instrumenten ontwikkeld. lees meer

Werkbelasting regelcentra

NS richt een aantal centra in van waaruit de inzet van materieel (treinen) en personeel en wijzigingen daarin worden geregeld. Voor een eerste te bouwen regelcentrum wil men een inschatting hebben van de vereiste bezetting in aantal functies. Een optimaal belaste functie betekent ook: efficiënt... lees meer

Railverkeersleiding Frankrijk

RFF heeft op hoofdlijnen plannen ontwikkeld voor de toekomstige railverkeersleiding in Frankrijk. Centralisatie en een hogere graad van automatisering staan centraal in de toekomstvisie. De impact van de toekomstvisie, inclusief een meer gedetailleerde onderbouwing van de business case, moet... lees meer

Evaluatie RouteLint

ProRail heeft een hulpmiddel voor treinmachinisten ontwikkeld, waarmee zij inzicht krijgen in de verkeerssituatie om zich heen. Intergo heeft de evaluatie van de pilot uitgevoerd, gericht op veiligheids- en ervaringseffecten. lees meer

Seinzalen ProRail

Seinzaal Amsterdam

De 12 seinzalen, van waaruit ProRail de treindienstleiding verzorgt, waren toe aan vernieuwing. Er wordt nieuw meubilair gebruikt en de inrichting wordt aangepast aan nieuwe werkwijzen en functies. Samen met een klankbordgroep heeft Intergo een nieuw inrichtingsconcept ontwikkeld. lees meer

Evacuatie uit brandende trein in tunnel

In opdracht van ProRail heeft Intergo deelgenomen aan een expertmeeting bij het COT Den Haag voor het in kaart brengen van de variabelen die het gedrag van reizigers beïnvloeden in aanloop naar en tijdens de eerste fase van een evacuatie bij een treinbrand in een tunnel. lees meer

Veilig werken aan de railinfra

Een praktische proef (Proof of Concept) met een nieuwe werkwijze rond het vrijmaken van een stuk spoor in verband met werkzaamheden en de communicatie tussen verantwoordelijken, zowel mondeling als via informatie-uitwisseling, is door Intergo begeleid en geëvalueerd. lees meer

Risicomodel voor het bewust passeren van een gesloten overweg

Veiligheid op overwegen krijgt binnen ProRail veel aandacht. De veiligheid op spoorwegovergangen is de afgelopen jaren dan ook enorm toegenomen. Helaas is er de laatste tijd weer een lichte stijging te zien in het aantal slachtoffers, waarbij roekeloos gedrag als belangrijkste oorzaak is... lees meer

Afleiding

Uit analyses van zogenaamde STS-passages, waarbij een trein een rood sein passeert, blijkt dat afleiding een belangrijke rol speelt (30%). Daarnaast is in 20% sprake van een verwachting bij de machinist. Intergo is gevraagd hoe het risico van afleiding kunnen voorkomen of verminderen. lees meer

Data Entry-procedure voor ERTMS/ETCS-MMI

Voorafgaand aan een rit op een baanvak uitgerust met het Europese treinbeveiligingssysteem ERTMS/ETCS moet de machinist gegevens over de treinsamenstelling invoeren in het systeem. lees meer

Auditieve signalen voor ERTMS/ETCS-MMI

Op basis van kennis van het menselijk gehoor en de mentale verwerking van auditieve informatie heeft Intergo een functioneel Programma van Eisen voor auditieve signalen in de treincabine opgesteld. lees meer

Mogelijkheden van de (nieuwe) Arbeidstijdenwet

In het kader van de CAO-onderhandelingen is de vraag gerezen welke mogelijkheden de verruiming van de Arbeidstijdenwet biedt in de bedrijfsvoering van Railion, speciaal de inzetbaarheid van machinisten. Doel was niet alleen het verkennen van de mogelijkheden, maar ook van de wenselijkheid van de... lees meer

Risico-analyse eenmensbediening

Connexxion vervoert sinds eind 2006 reizigers over de Valleilijn (Amersfoort – Ede-Wageningen vv). Anders dan bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen rijdt Connexxion zonder conducteur. Er is dus sprake van eenmensbediening. lees meer

Snel Passeren

Intercity’s en stoptreinen rijden vaak achter elkaar over hetzelfde spoor. Bij een bepaald station passeert de intercity, die sneller doorrijdt, de stoptrein. Als zij volgens het spoorboekje rijden, hebben ze geen last van elkaar. Maar een kleine afwijking is al genoeg om elkaar te hinderen. lees meer

STS-passages goederenvervoer

De ontwikkelingen met betrekking tot STS-passages (‘door rood rijden’) in 2006 zijn niet positief. Het totale aantal STS-passages in 2006 ligt 8% hoger dan in het referentiejaar 2003. lees meer

Taak van de machinist

In toenemende mate zijn er technische, ICT-achtige ontwikkelingen, die de taak van de treinmachinist beïnvloeden. NS Reizigers heeft behoefte aan een kader waaraan deze ontwikkelingen kunnen worden getoetst. lees meer

Interface voor ETCS/ERTMS

ertms dmi

Het treinverkeer wordt steeds internationaler. Maar elk land kent tot nu toe eigen beveiligingssystemen om het treinverkeer in goede banen te leiden. Om te voorkomen dat internationale treinen verschillende systemen aan boord moet hebben, is een Europees beveiligings–systeem genaamd ERTMS/ETCS... lees meer

Waarschuwingsignalering bij vluchtdeuren in spoortunnels

Voor nieuwe spoortunnels wordt bij vluchtdeuren een signalering aangebracht die bij calamiteiten aangeeft of achter de deur nog rijdende treinen aanwezig kunnen zijn. Aan Intergo is verzocht voor de bedoelde signalering eisen op te stellen en deze concreet uit te werken. lees meer

ERTMS-beeldscherm in locomotieven voor de Betuweroute

De daadwerkelijke implementatie van ERTMS/ETCS, het Europees treinbeveiligingssysteem, in locomotieven voor de Betuweroute levert allerlei praktische vragen op. Bijvoorbeeld snelheidsmeter op de stuurtafel naast de snelheidsmeter op het scherm als onderdeel van de DMI ERTMS. lees meer

Veilige snelheid bij spooronderhoud

ProRail wil het veiligheidsniveau bij het werken aan het spoor verhogen. ProRail wilde weten met welke maatregelen en bij welke snelheid van een passerende trein er toch onderhoudswerk gedaan kan worden. lees meer

Werkbelasting machinist

Rijdend over de Hogesnelheidslijn passeert de machinist enkele malen een spanningssluis. Dit is een overgang tussen een bovenleidingspanning van 1500 V (gebruikelijk) en van 25 kV (op de HSL). Een dergelijke sluis vereist bepaalde handelingen van de machinist, die tijdig uitgevoerd moeten worden. lees meer

Videoschouw nader beschouwd: kwaliteit, belasting en werkplek

Videoschouw van het spoor wordt als een aantrekkelijk alternatief beschouwd voor de schouw die nu lopend langs het spoor (loopschouw) worden uitgevoerd (veiliger, minder verstoring treinenloop). Het schouwen van het spoor is nodig om (tijdig) defecten of te grote slijtage van te signaleren. lees meer

Emplacementanalyse Rotterdam

Op emplacement Rotterdam CS is de spoorlayout aan de westzijde aanzienlijk gewijzigd ten behoeve van de aansluiting van de HSL zuid vanuit de richting Amsterdam/Schiphol. Eén van de aanpassingen betreft een nieuwe fly-over. lees meer

LED lichtseinen

LED's zijn electronische lichtbronnen met verschillende technische voordelen. Spoorlichtseinen die voorzien zijn van LED's zullen de conventionele lichtseinen met gloeilampen in de nabije toekomst gaan vervangen. lees meer

LED-frontseinen (koplampen) voor NSR treinen

Door NedTrain Fleet Management worden LED-frontseinen (koplampen) voor treinen ontwikkeld als vervanging van de huidige frontseinen met gloeilampen. Intergo heeft de ontwikkeling van LED-frontseinen ergonomisch ondersteund. lees meer

OV-chipkaart

ov chipkaart in- en uitchecken

De invoering van de OV-chipkaart leidt soms tot complexe situaties voor reizigers. Bijvoorbeeld wanneer deze een keuze moet maken tussen meerdere railvervoerders. Intergo heeft een concept ontwikkeld dat hierbij kan ondersteunen. lees meer