Rail & OV

Railverkeersleiding Frankrijk

RFF heeft op hoofdlijnen plannen ontwikkeld voor de toekomstige railverkeersleiding in Frankrijk. Centralisatie en een hogere graad van automatisering staan centraal in de toekomstvisie. De impact van de toekomstvisie, inclusief een meer gedetailleerde onderbouwing van de business case, moet nader uitgewerkt worden.

Aanpak

Voor de vraagstelling van RFF (de Franse equivalent van ProRail, de spoorinfrabeheerder in Nederland) zijn ingenieursbureau Arcadis (vestiging Frankrijk en Arcadis Nederland) en Intergo een samenwerkingsverband aangegaan. Sterke kant van Arcadis is de grondige technische kennis van het spoorsysteem, terwijl Intergo juist sterk is in de menselijke taken in het spoorsysteem.
Voor het verkennen van de impact van de toekomstvisie en voor het verzamelen van data personele aspecten van de business case zijn in Lyon, de een na grootste stad van Frankrijk, op meerdere verkeersleidingsposten observaties uitgevoerd. De observaties leverden informatie over de (grote verscheidenheid in) werkprocessen en de menselijke taken in de diverse processen.

Resultaat

De verkregen informatie is vergeleken met de ervaring van beide adviesbureaus met de railverkeersleiding in Nederland. Intergo heeft voor diverse verkeersleidingsposten werkbelastingsberekeningen uitgevoerd. Enerzijds voor de huidige situatie, anderzijds berekeningen gebaseerd op de uitgangspunten van de toekomstvisie. Op deze manier werd inzichtelijk hoe de werkprocessen afgestemd zouden kunnen worden op de wens tot centralisatie en automatisering en welke positieve effecten daarmee gepaard zouden kunnen gaan. Er is daarbij rekening gehouden met een groeipad, waarbij de eerste stap centralisatie was, en de tweede stap een hogere mate van automatisering.
Naast de organisatorische kant heeft Intergo een toekomstvisie over de inrichting van een verkeersleidingspost in Frankrijk in 2030 gemaakt. Deze toekomstvisie is weergegeven in animatie van een virtuele verkeersleidingspost.
Arcadis heeft voor de toekomstvisie een benchmark uitgevoerd, primair gebaseerd op de ervaring van Arcadis bij het proces van centralisatie en automatisering dat in de jaren 80 en 90 in Nederland in het spoor heeft plaatsgevonden.