Rail & OV

Bediening 25 kV energievoorziening

Op de Havenspoorlijn zullen treinen rijden met een hoge voedingsspanning van 25 kV in plaats van de gebruikelijke 1500 V. Deze energievoorziening is zodanig anders dat ook de bewaking, bediening én risico’s anders zijn dan nu.

Bijzonder is verder dat de bedien-interface in dezelfde ruimte komt te staan als die voor 1500 V; de beide systemen moeten dus niet voor onderlinge verwarring zorgen. 

Aanpak

Het project had twee lijnen:
1. Het beantwoorden van ergonomische vragen tijdens de bouw. De ergonoom maakte deel uit van een ontwerpteam.
2. Het uitvoeren van een risico-analyse, met name gericht op de bijzondere kenmerken van 25 kV. Intergo gebruikte hiervoor de TARA methode, een risico-analyse die gebaseerd is op een taakanalyse en zich leent voor situaties waar kansen en effecten (nog) niet heel precies bepaald kunnen worden. Een deskundige op gebied van energievoorziening heeft de ergonomische conclusies beoordeeld en aangescherpt.

Resultaat

Tijdens de bouw werd onder andere gekeken naar de consistentie van symbolen en naar een overzichtsbeeld dat uitsluitend de relevante aspecten van de Havenspoorlijn (en de later te bouwen Betuweroute) zou tonen. Dit laatste was nodig omdat als basis een bedieninterface werd gebruikt voor een toepassing die op cruciale punten bleek te verschillen van de gewenste NS toepassing.

De risico-analyse leverde een aantal verhoogde risico’s op die gebruikt konden worden voor bijvoorbeeld opleidingsdoeleinden of verbetering van procedures. De TARA methoden is ook toepasbaar gebleken in andere situaties.

Meer informatie over de werkbelasting en inrichting Schakel- en Meld Centra (SMC)