Rail & OV

Rail & OV

De rail en openbaarvervoer sector heeft te maken met veel maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Daarbij is er sprake van een toename van de vervoersstromen en de maatschappelijk druk voor verbeterde service prestatie bij een verlaging van de kosten. Dit stelt bedrijven voor uitdagende innovatietrajecten.

Intergo heeft binnen deze sector een unieke, internationale ervaring en is bekend met veel facetten van de organisatie. Denk daarbij aan nieuwbouw en onderhoud van voertuigen, de exploitatie en verkeersleiding. Door onze brede en diepgaande kennis zijn wij bekend met de behoeften en eisen van zowel reizigers, personeel als organisatie en weten dit te combineren tot optimale technische en organisatorische oplossingen.

Services

Intergo richt zich met haar dienstverlening op voertuigen, stations, werkplaatsen, infrastructuur en verkeersleiding:

  • Interactie & Product: bewegwijzering, bediensystemen bestuurders, bediensystemen verkeersleiding, style guides.
  • Werkplek & Controlekamer: voertuigergonomie, verkeersleiding, onderhoudswerkplaatsen, simulatoren, toegankelijkheid.
  • Werkbelasting & Organisatie: implementatie strategieën, service design, meten en optimaliseren van fysieke en mentale werkbelasting, bezetting- en roostervraagstukken, vermoeidheidsmanagement.
  • Risico & Incident: het uitvoeren van risico- en incidentenanalyses (BowTie, Tripod Beta, FMEA, CRIOP, HAZOP, STEP-analyse, ECFA+, HFIT, BFA en RCA).

Enkele klanten
ProRail - NS - DB Cargo - Onderzoeksraad voor Veiligheid - OOIS (Belgische onderzoeksraad) - CAF - Siemens - Alstom - GVB - HTM - Regiotram Utrecht - Qbuzz - RET.

Contactpersonen Rail & OV

drs Richard van der Weide EurErg

drs Richard van der Weide EurErg

ir Melcher Zeilstra EurErg

ir Melcher Zeilstra EurErg

Referentieprojecten Rail & OV

Devices machinist

Machinisten van NS Reizigers hebben verschillende middelen en applicaties ter beschikking in de cabine. Het is een maatschappelijk fenomeen dat er een groei is aan informatiebehoefte en voortschrijdende technologie. lees meer

ERTMS in Nederland

ERTMS in Nederland

In 2014 is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu een strategie ontwikkeld om ERTMS in Nederland uit te rollen. Voorafgaand aan deze uitrol is een pilot gehouden (in de commerciële treindienst) op het baanvak tussen Amsterdam en Utrecht. lees meer

CAF tram in Utrecht

CAF tram

De Spaanse trambouwer CAF ontwerpt en bouwt een nieuwe tram voor de Uithoflijn in Utrecht (Centraal Station naar Universiteit). Intergo heeft een onafhankelijke beoordeling uitgevoerd en adviezen voor verbetering gedaan. lees meer

Werkbelasting ProRail

ProRail Verkeersleiding streeft naar een optimale werkbelasting van treindienstleiders op werkplekken van 12 verkeersleidingsposten. Onderzoek op deze posten wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de werkbelasting op individuele werkplekken en mogelijkheden deze te optimaliseren. lees meer

bekijk meer referentieprojecten