Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Nooit eerder was er zoveel maatschappelijke en politieke aandacht voor de zorg. Het gezamenlijke belang is dan ook groot. Naast de kostenontwikkeling is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van de zorg. Zorgverleners moet dus enerzijds verregaande doelmatigheid nastreven, en anderzijds de waarde van de zorg voor de patiënt optimaliseren. Deze ‘value based healthcare’ benadering vergt veel van de zorgverleners. De dienstverlening van Intergo sluit hier naadloos bij aan. Zeker bij de zorg is de invloed van de mens immers cruciaal op het leveren van kwalitatief goede zorg.

Een specialisatie van Intergo binnen de gezondheidszorg betreft risico- en incidentenanalyses. Op basis van de Human Factors kennis kan een heldere verklaring voor de invloed van mensen bij risico’s en incidenten gegeven worden. Met dit inzicht kunnen fouttolerante en gebruiksvriendelijke werkomgevingen ontwikkeld worden. Hoe beter de inrichting, techniek en voorzieningen zijn afgestemd op de werksituatie, hoe veiliger, gezonder, prettiger en efficiënter het werk verloopt.

Services

Met onderstaande producten richt Intergo zich op de gezondheidszorg:

  • Interactie & Product: mens machine interfaces, medische apparatuur, alarm management, gebruiksvriendelijk en fouttolerant ontwerp, routing & signing.
  • Werkplek & Controlekamer: ontwerp van operatiekamers, layout studies, toegankelijkheid, zorglogistiek, plaatsing medische apparatuur.
  • Werkbelasting & Organisatie: diagnose processen, fysieke en mentale werkbelasting, vermoeidheids-management, fit-for-duty, roostering, zorgproces, lerende organisatie, infuusbeleid.
  • Risico & Incident: het uitvoeren van risico- en incidentenanalyses (BowTie, Tripod Beta, PRISMA, HFMEA, CRIOP, HAZOP, STEP-analyse, ECFA+, HFIT, BFA en RCA), het geven van trainingen.

Enkele klanten

Haaglanden Medisch Centrum - Studelta – Pontes Medical – Ziekenhuis Amstelland - Albert Schweitzerziekenhuis - Alrijne Ziekenhuis (Rijnland en Diaconessenhuis Leiden) - Spaarne Gasthuis - Ziekenhuis Gelderse Vallei – Philips.

Contactpersonen Gezondheidszorg

ir Alfred van Wincoop

ir Alfred van Wincoop

Gert-Jan Kamps MSc

Gert-Jan Kamps MSc

Referentieprojecten Gezondheidszorg

Recruitment van proefpersonen voor Human Factors study medische hulpmiddelen

Intergo is gevraagd door een fabrikant van medische hulpmiddelen om in het kader van haar usability engineering proces (ISO 62366) de beoogde doelgroep te specifiëren en te rekruteren voor een human factors test. lees meer

Verbetermaatregelen na incidenten

Intergo is door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) gevraagd om kennis en expertise te leveren in de ontwikkeling van een tool die de kwaliteit van verbetermaatregelen na een calamiteit en incident kan beoordelen. lees meer

Masterclass Studelta

Intergo heeft een Masterclass op het gebied van human factors gegeven voor de zorgtalenten van Studelta. De talenten van Studelta werken 4 dagen in de week bij zorgorganisaties en krijgen 1 keer per twee weken coaching en training van Studelta. lees meer

MIS Chirurgie

Intergo onderzoekt kans op fouten en gezondheidsrisico

Pontes Medical is bezig met de ontwikkeling van een Minimal Invasive Manipulator (MIM). De MIM is een volledig mechanische manipulator die de arbeidsomstandigheden voor chirurgen tijdens minimaal invasieve chirurgie (MIS) sterk verbetert. lees meer

bekijk meer referentieprojecten