Energie & Industrie

Heftruck in een magazijn

Nieuwbouw logistiek centrum

Provinciale Waterleiding Noord Holland (PWN) heeft plannen ontwikkeld voor nieuwbouw van een Logistiek Centrum (LC) ter vervanging van het huidige centrum. Het nieuwe magazijn moet voorzien worden van nieuwe magazijnstellingen.

Uitgangspunt van PWN is dat de fysieke belasting  van de magazijnmedewerkers bij het gebruik van de magazijnstellingen niet overbelastend mag zijn. Men wilde graag weten welke specificaties aan de nieuwe magazijnstellingen gesteld moeten worden om dat doel te bereiken.

Aanpak

Als eerste is in het huidig magazijn een taakanalyse uitgevoerd voor de handling van de diverse producten. Samen met het hoofd magazijn is vervolgens vastgesteld wat de handlingsfrequentie is van de diverse producten en wat zogenaamde ‘snellopers’ zijn. Snellopers zijn producten die met een hoge frequentie worden uitgegeven. Tevens is een inschatting gemaakt van ontwikkelingen in de nabije toekomst voor de uitgifte van producten. De fysieke belasting bij het beladen van de magazijnstellingen en de uitgifte van onderdelen is beoordeeld met behulp van de NIOSH-methode

Resultaat

Voor de snellopers zijn specificaties voor een zogenaamd snellade-systeem geschreven. Op basis van productafmetingen, productgewicht en uitgiftefrequentie is een methode opgesteld, waarmee bepaald kan worden welke producttypen op welke niveau in snellade-systeem geplaatst zouden moeten worden.

Voor de producten die minder frequent worden uitgegeven is geschetst welke type magazijnstelling het beste gekozen zou kunnen worden: open of gesloten stellingen, met of zonder legborden.

Als laatste is voor het nieuwe Logistiek Centrum ingegaan op en verkeersroutes door het magazijn, waarbij ook nadrukkelijk gekeken is naar het veilig manoeuvreren met heftrucks. De consequenties voor de te gebruiken heftrucks en voor de opleiding van de heftruckchauffeurs zijn daarbij eveneens aan de orde gekomen.