Energie & Industrie

Energie & Industrie

Binnen de energie- en industriemarkt vinden veel innovaties plaats. Denk daarbij aan trends op het gebied van slimme technologie en software, Big Data, Internet of Things en duurzaamheid (smart industry). Door de nieuwe mogelijkheden kunnen bijvoorbeeld productieprocessen verder worden geoptimaliseerd en kan er voorgesorteerd worden op voorspelbaar onderhoud en onderhoud op afstand.

Bij deze transformatie is een tijdig en diepgaand inzicht nodig in het functioneren van het personeel en de impact van de veranderingen. Intergo ondersteunt op dit gebied zowel op strategisch niveau als operationeel niveau. Uitgangspunt daarbij zijn altijd uw doelen en tegelijk dragen we bij aan een duurzaam gezond en veilig werkklimaat.

Services

Met onderstaande producten richt Intergo zich op de ‘Energie en Industrie’ markt:

  • Interactie & Product: mens machine interfaces, style guides, ontwerp van consoles, alarm management, UX/UI ontwerp, gebruiksvriendelijk en fouttolerant ontwerp.
  • Werkplek & Controlekamer: ontwerp van controlekamers en productiesystemen, simulatoren.
  • Werkbelasting & Organisatie: meten en optimaliseren van fysieke en mentale werkbelasting, bezetting- en roostervraagstukken, vermoeidheidsmanagement, automatiseringsconcepten.
  • Risico & Incident: het uitvoeren van risico- en incidentenanalyses (BowTie, Tripod Beta, FMEA, CRIOP, HAZOP, STEP-analyse, ECFA+, HFIT, BFA en RCA).

Enkele klanten

Vopak – Shell – FrieslandCampina – Sabic – Nustar – Solvay – Eneco - Arcadis.

Contactpersonen Energie & Industrie

drs Kirsten Schreibers EurErg

drs Kirsten Schreibers EurErg

ir Alfred van Wincoop

ir Alfred van Wincoop

Referentieprojecten Energie & Industrie

Optimalisatie van werklijnen in bediening van elektriciteitsvoorziening

In het Operationeel Besturingscentrum Infra (OBI) bedient men onder andere de energievoorziening (EV) voor de treinen. Er zijn twee sterk verschillende systemen: 1500 Volt (gelijkspanning) en 25 kiloVolt (wisselspanning), die elk ook verschillen in gevaren kennen. lees meer

Procesanalyse en performance van een Monitoring center

Vanuit het Monitoringcentrum van InfraSpeed Maintenance BV (ITMC) houdt men 24 uur per dag gedurende 7 dagen in de week de infrastructuur van de HSL Zuid in de gaten, en stuurt men werkzaamheden aan de infrastructuur, inclusief tunnels en energievoorziening, aan. lees meer

CRIOP kraancabine

CRIOP is een op human factors gebaseerde risicoanalyse ontwikkeld door SINTEF. Een CRIOP-analyse wordt uitgevoerd om te verifiëren en valideren of een controlecentrum veilig en efficiënt alle gebruikssituaties kan afhandelen. lees meer

Vopak Terminal Botlek Noord

Vopak Terminal Botlek Noord

Op de Vopak Terminal Botlek-Noord is een nieuwe bio-diesel fabriek gebouwd, inclusief een nieuw besturingssysteem en herontwerp van de controlekamer. lees meer

bekijk meer referentieprojecten