Downloads

MMH Calculator

Intergo heeft een gratis app ontwikkeld: MMH Calculator (Manual Material Handling). Met deze app kunt u het maximaal toelaatbare gewicht in tiltaken berekenen volgens de NIOSH-methode. De app is beschikbaar voor iOS en voor Android.

 

Kosten-baten analyse

Vaak krijgen wij de vraag wat onze inbreng nu precies oplevert. Hoewel onze baten veel meer behelsen dan alleen harde euro's, hebben we een tool ontwikkeld waarmee een kosten-baten analyse uitgevoerd kan worden. De versie die u kunt downloaden is een vereenvoudigde versie van de ons ontwikkelde tool. Met deze tool kunt u het effect van bepaalde (ergonomische) maatregelen doorrekenen, waarbij u mogelijk op niet eerder voorziene baten wordt gewezen. Uiteraard kunt u ook de terugverdientijd berekenen. Download