Rail en OV

Energie en industrie

Gezondheidszorg

Scheepvaart

Rail en OV

Gezondheidszorg

Luchtvaart

Wegtransport

Treinreizigers op een perron

Human Factors en Ergonomie

Intergo richt zich in het kort gezegd op het ontwerpen voor gebruik door de mens. Intergo stelt de mens centraal en adviseert over de menselijke factoren oftewel Human Factors / Ergonomie.

Mensgericht ontwerpen

Human Factors of ergonomie is het wetenschappelijke vakgebied dat de interactie tussen de mens en andere elementen van een systeem onderzoekt, en het vak dat deze wetenschap toepast om te ontwerpen zodat menselijk welbevinden en systeem prestatie worden geoptimaliseerd.
Het gaat kortom om mensgericht ontwerpen van producten en processen, met de volgende unieke kenmerken:

  • Human Factors kent een systeembenadering
  • Human Factors is ontwerpgericht
  • Human Factors combineert 2 doelen: prestatie en welbevinden.

Het vinden van de balans tussen systeemprestatie en welbevinden van medewerkers is wat ons uniek maakt.

gezondheidszorg

Werkvelden

De aanpak van Intergo is multidisciplinair om de onderlinge samenhang te waarborgen. Intergo adviseert over ergonomische vraagstukken door gebruik te maken van verschillende invalshoeken zoals fysieke menskunde en bewegingswetenschappen, industrieel en technisch ontwerp (middelen en interfaces), omgevingsfactoren, psychologie (mentale processen en werkbelasting) en organisatie aspecten.

Aangezien we vaak in veiligheidskritische omgevingen werken, is veiligheidsergonomie een belangrijk werkveld. Hierin combineren we persoonlijke veiligheid en systeemveiligheid.

Voor twee werkvelden hebben we aparte minisites ontwikkeld:

Onze visie op werkbelasting is tevens terug te vinden op een aparte pagina over werkbelasting.

Life-Cycle Ergonomics™

Intergo heeft een duidelijke visie op de verhouding tussen mens, techniek en organisatie. Deze visie noemen we Life-Cycle Ergonomics™.

Elk apparaat, elke werkplek, elk gebouw heeft een eigen levenscyclus. In alle fasen van de levenscyclus zijn er gebruikers. Intergo houdt daarom in de ontwerpfase al rekening met de wijze van productie, distributie, het gebruik, het onderhoud en de demontage.

Kortom, Intergo heeft niet alleen oog voor de eindgebruikers. Er is aandacht voor alle mensen die, in welke fase van de levenscyclus dan ook, in aanraking komen met een machine, product of werkplek.

Human Factors Integration

Om te zorgen dat binnen (grootschalige) ontwikkeltrajecten de mens gerelateerde aspecten bij specificatie, ontwerp, productie, gebruik en onderhoud zijn gewaarborgd, gaat Intergo uit van een aanpak volgens de zogenaamde Human Factors Integration (HFI).

HFI betreft een systematisch proces voor het identificeren, volgen, evalueren en oplossen van mens gerelateerde aspecten zodat een goede balans ontstaat tussen mens en techniek. Het is de invulling van een mens-gerichte aanpak binnen het proces van systems engineering.

Kosten-batenmodel

Wat is de toegevoegde waarde van Human Factors design? Kort gezegd bevat die menselijke waarden - zoals Veiligheid, Gezondheid, Comfort en Plezier - en economische waarden zoals Efficiëntie, Effectiviteit, Kwaliteit en Flexibiliteit. We streven ernaar om de menselijke en bedrijfswaarden te combineren.

Intergo heeft een kosten-batenmodel ontwikkeld. Hiermee kunnen we snel en inzichtelijk uw plannen of ons advies doorrekenen. Een vereenvoudigde versie van dit model kunt u hier downloaden (Excel, 44kB).