Rail en OV

Energie en industrie

Gezondheidszorg

Scheepvaart

Rail en OV

Gezondheidszorg

Luchtvaart

Wegtransport

Treinreizigers op een perron

Expertise

Unieke kennis en tools

Onze expertise richt zich vooral op:

  • Werkbelasting en bemensing
  • Ergonomisch werkplekontwerp
  • Incident- en risicoanalyse
  • Veiligheid (organisatie, gedrag, cultuur)
  • Voertuigergonomie
  • Usability / UX design
  • Medical devices usability

Voor twee werkvelden hebben we aparte minisites ontwikkeld:
www.werkbelasting.nl
www.humanerror.nl

gezondheidszorg

Human-centred design en Human-centred organizations

Onze consultancy wordt gedreven door internationale standaarden over Human-centred design (ISO 9241-220; ISO 6385 en ISO 26800) en Human-centred organizations (ISO 27500). Op bovenstaande expertisegebieden hebben we unieke toolkits ontwikkeld, die altijd gebaseerd zijn op de laatste stand der wetenschap en geaccepteerde standaarden. De aanpak van Intergo is multidisciplinair. We gebruiken deskundigheid uit fysieke menskunde en bewegingswetenschappen, industrieel en technisch ontwerp, veiligheidskunde, omgevingsfactoren, psychologie (mentale processen en werkbelasting) en organisatie- en veranderkunde.

Aangezien we vaak in veiligheidskritische omgevingen werken, is veiligheidsergonomie een belangrijk werkveld. Hierin combineren we persoonlijke veiligheid en systeemveiligheid.

Het integreren van systeemprestatie en welbevinden van mensen is wat ons uniek maakt! We werken altijd samen met u als klant en met de eindgebruikers. Niet voor niets scoren we in onze projectevaluaties zeer hoog op het creëren van draagvlak onder management én eindgebruikers.

En mocht u denken "we betrekken onze gebruikers al in het ontwerpproces" dan hebben we hier op een rijtje gezet waarom u dat vooral moet blijven doen, maar ook waarom u toch een ergonoom / human factors expert zou moeten inschakelen.

Life-Cycle Ergonomics™

Intergo heeft een duidelijke visie op de verhouding tussen mens, techniek en organisatie. Deze visie noemen we Life-Cycle Ergonomics™.

Elk apparaat, elke werkplek, elk gebouw heeft een eigen levenscyclus. In alle fasen van de levenscyclus zijn er gebruikers. Intergo houdt daarom in de ontwerpfase al rekening met de wijze van productie, distributie, het gebruik, het onderhoud en de demontage.

Kortom, Intergo heeft niet alleen oog voor de eindgebruikers. Er is aandacht voor alle mensen die, in welke fase van de levenscyclus dan ook, in aanraking komen met een machine, product of werkplek.

Human Factors Integration

Om te zorgen dat binnen (grootschalige) ontwikkeltrajecten de mens gerelateerde aspecten bij specificatie, ontwerp, productie, gebruik en onderhoud zijn gewaarborgd, gaat Intergo uit van een aanpak volgens de zogenaamde Human Factors Integration (HFI).

HFI betreft een systematisch proces voor het identificeren, volgen, evalueren en oplossen van mens gerelateerde aspecten zodat een goede balans ontstaat tussen mens en techniek. Het is de invulling van een mens-gerichte aanpak binnen het proces van systems engineering.

Kosten-batenmodel

Wat is de toegevoegde waarde van Human Factors design? Kort gezegd bevat die menselijke waarden - zoals Veiligheid, Gezondheid, Comfort en Plezier - en economische waarden zoals Efficiëntie, Effectiviteit, Kwaliteit en Flexibiliteit. We streven ernaar om de menselijke en bedrijfswaarden te combineren.

Intergo heeft een kosten-batenmodel ontwikkeld. Hiermee kunnen we snel en inzichtelijk uw plannen of ons advies doorrekenen. Een vereenvoudigde versie van dit model kunt u hier downloaden (Excel, 44kB).