Disclaimer

Deze website is een uitgave van Intergo BV. Intergo BV is statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30.175.547.

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Intergo BV. Een ieder, die toegang heeft verkregen tot de website van Intergo BV, wordt geacht kennis te hebben genomen van het bovenstaande.

 

Realisatie

Design: Intergo BV
Technische realisatie: 2SEE Technology
Foto's van Intergo's medewerkers, en marktfoto's van Wegtransport en Watertransport: Ramon Kion Fotografie

© Intergo