Werkplek & Controlekamer

Werkplek & Controlekamer

Op een werkplek worden meestal meerdere taken uitgevoerd. Of het nu een voertuigcabine betreft, of een werkplek in een controlekamer, het werk moet veilig, gezond en effectief uitgevoerd kunnen worden. Intergo gaat daarbij veel verder dan alleen arbo-vereisten: juist de prestatie die geleverd moet worden is ons doel.

Eindgebruikers als uitgangspunt

Bij het werkplekontwerp gebruiken we verschillende methoden, zoals: taakanalyse, workshops, mockups, 3D-simulaties, eye-tracking en VR-brillen. De inbreng van eindgebruikers is essentieel, maar wij zijn als geen ander in staat om hun eisen en wensen te verbinden met nieuwe systemen en werkwijzen die bijdragen aan het organisatiedoel.

Toepassingsgebieden

Concreet gaat het hierbij dus om aspecten zoals maatvoering, locatie en hoeveelheid van informatie- en bedieningsmiddelen, zichtlijnen en communicatie. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld consoles in controlekamers, CCTV-ruimten, werkplekken bij productie en onderhoud, voertuigcabines, scheepsbruggen en OK's. Hieronder staan enkele voorbeeldprojecten.

Referentieprojecten Werkplek & Controlekamer

Human factors bij de bediening van bruggen en sluizen

Beheerders van het platform Water Ontmoet Water (WOW) hebben de wens meer rekening te houden met human factors bij het ontwerp en de realisatie van beweegbare objecten. Daarom hebben we samen met platform WOW een human factors raamwerk ontwikkeld voor de bediening van bruggen en sluizen. lees meer

Seinzalen ProRail

Seinzaal Amsterdam

De 12 seinzalen, van waaruit ProRail de treindienstleiding verzorgt, waren toe aan vernieuwing. Er wordt nieuw meubilair gebruikt en de inrichting wordt aangepast aan nieuwe werkwijzen en functies. Samen met een klankbordgroep heeft Intergo een nieuw inrichtingsconcept ontwikkeld. lees meer

Controlekamer NuStar

NuStar Terminals verzorgt op- en overslag en ‘blending’ van allerlei brandstoffen. De controlekamer was verouderd en het takenpakket van de medewerkers veranderde. Een goed moment voor herontwerp. lees meer

Luchtverkeersleidingstorens

In opdracht van LVNL is een ergonomie ontwerp analyse uitgevoerd ten behoeve van de verbouwing van de torens in Beek (Maastricht Aachen Airport) en Eelde. Aanleiding voor de verbouwing is een organisatie-wijziging waarbij men van een viermans bezetting overgaat naar een zogenaamd 2 VKL concept. lees meer