Werkbelasting & Organisatie

Werkbelasting & Organisatie

Gelukkig realiseren steeds meer organisaties zich dat hun succes afhangt van hun mensen. Juist wanneer die mensen kritisch zijn voor de (veiligheids)prestatie, heeft Intergo de meeste toegevoegde waarde. Denk hierbij aan vragen als: hoever kan of moet ik gaan met automatiseren, hoeveel informatie kunnen mijn medewerkers aan, hoeveel medewerkers heb ik nodig voor een veilige en effectieve procesbesturing?

Werkbelasting meten

Intergo beschikt over unieke methoden voor meten van werkbelasting. Naast het meten en optimaliseren van fysieke werkbelasting, specialiseren we ons op mentale werkbelasting. Ons Werkbelastingsmodel is daarbij het uitgangspunt.

Advies

De resultaten kunnen vervolgens weer input zijn voor onder meer bezettingsvraagstukken, automatiseringsvraagstukken, ontwikkelen van bedienconcepten, vermoeidheidsmanagement (fatigue management) en roosters. Of andersom: door u voorgestelde veranderingen kunnen we doorrekenen in hun effect op werkbelasting, bezetting en een veilige prestatie. Hieronder staan enkele voorbeeldprojecten.

Referentieprojecten Werkbelasting & Organisatie

Werkbelasting ProRail

ProRail Verkeersleiding streeft naar een optimale werkbelasting van treindienstleiders op werkplekken van 12 verkeersleidingsposten. Onderzoek op deze posten wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de werkbelasting op individuele werkplekken en mogelijkheden deze te optimaliseren. lees meer

Verkeerscentrale Amsterdam

De Gemeente Amsterdam heeft een verkeerscentrale. Deze verkeerscentrale is verantwoordelijk voor de veiligheid in diverse tunnels in de stad en voor het verkeersmanagement in en rondom het centrum van de stad. Voor de nabije toekomst worden meerdere nieuwe tunnels gerealiseerd. lees meer

A new crew manning instrument for EU inland waterway transport

In the inland waterway transport sector, the European Social Partners - ETF, EBU and ESO - aim for the development of modern manning regulation for crewmembers on the European Waterway Network. The only regulation in force now is the RNP (Rhine Navigation Personnel). lees meer

Big-data onderzoek machinistenprestaties

In toenemende mate is er data beschikbaar uit allerlei systemen. Voor NS betekent dit dat het mogelijk wordt om te leren uit gerealiseerde ritten, en daaruit lessen te trekken voor de toekomst. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de privacy van de betrokken medewerkers. lees meer