Rail en OV

Energie en industrie

Gezondheidszorg

Scheepvaart

Rail en OV

Gezondheidszorg

Luchtvaart

Wegtransport

Consultancy

Binnen ons team van ergonomen en consultants hebben we specialistische kennis ontwikkeld en verzameld op verschillende deelgebieden van human factors en ergonomie. Op basis daarvan hebben we onze dienstverlening onderverdeeld in services:

Interactie & Product gaat om het mensgericht ontwerpen van interfaces voor fysieke producten of digitale toepassingen. Waarneming, cognitie en fysieke uitvoering zijn hier kernbegrippen.

Werkplek & Controlekamer houdt zich bezig met het ontwikkelen van complexe werkplekken in veiligheidskritische omgevingen. Op een werkplek komen immers verschillende taken en hulpmiddelen bij elkaar, die optimaal op elkaar en op de omgeving afgestemd moeten worden.

Werkbelasting & Organisatie adviseert organisaties over fysieke en mentale werkbelasting, inclusief organisatorische verbeteringen.

Risico & Incident levert (bijdragen aan) risico-analyses bij innovaties en onafhankelijke incidentanalyses. Altijd vanuit human factors perspectief: zo kan enerzijds de mens een zinvolle, duurzame en veilige bijdrage leveren, en anderzijds kunnen eventueel opgetreden 'menselijke fouten' verklaard worden.