Terug naar > Actueel
Casestudy: Participatieve aanpak bij ontwerp uniforme bedienplek

Wil je een nieuwe manier van werken inzetten? Dan is acceptatie door medewerkers het allerbelangrijkst. Hoe zorg je ervoor dat betrokkenen die verandering verwelkomen? Bij een binnenvaartbegeleider (BVB) bouwden we een simulator die twee doelen diende: een opleiding voor BVB’s en een uniforme werkplek voor werkplekken in toekomstige bediencentrales.

De klant zag het potentieel van een participatieve aanpak. Die betrekt medewerkers om de toekomstige BVB’s op een veilige en comfortabele wijzen te laten werken. Daar hebben we samen met de klant aan gewerkt, stap voor stap en van begin tot eind. In de onderstaande tekst beschrijven we wat die stappen waren.
 

Stap 1: Styleguide voor bedienschermen

Het is zonde om te proberen het wiel opnieuw uit te vinden. Voor het ontwerp van het bedienscherm gebruikten we daarom een bestaand bedienscherm als uitgangspunt, dat al werd gebruikt in een bediencentrale. Op basis van een taakbeschrijving en ontwerprichtlijnen konden we het scherm op een aantal punten verfijnen. Dit leidde tot een basisontwerp, dat BVB’s beoordeelden. Het oordeel van de BVB’s verwerkten we in het ontwerp van de eindversie. Het resultaat was een zogeheten styleguide, die beschrijft aan welke eisen toekomstige bedienschermen moeten voldoen.
 

Stap 2: Samen ontwerpen

Zelfs de sterkste woorden kunnen niet altijd beschrijven wat een beeld in één oogopslag toont. We maakten daarom Real size mock-ups van karton, aangepaste tafelposities en plaatjes van camerabeelden. Dit hielp gebruikers de verschillende werkplekvarianten te ervaren en beoordelen. De resultaten van hun feedback gebruikten we om tot een definitieve inrichting te komen. We besteedden aandacht aan goede ervaringen uit bestaande werkplekken en aan ergonomische aandachtspunten, zoals de afmetingen van de werktafel of de kijkafstand van de beeldschermen voor de camerabeelden. Overige zaken zijn ook niet vergeten, zoals het omgaan met alle apparatuur die zich op de tafel bevindt, bijvoorbeeld de telefoon.
 

 

Stap 3: Ervaren in virtual reality

Naar aanleiding van de feedback tijdens de mock-up-sessies bouwden we de bedienplek in virtual reality na. De bedienaars konden op deze manier in 360 graden ervaren hoe de bedienplek eruit komt te zien en wat de invloed van de positionering van de bedienplekken ten opzichte van elkaar zou zijn. Dit ruimtelijke gevoel valt niet over te brengen met een statische 2D- of zelfs 3D-afbeelding. Bovendien zorgde de VR-ervaring ervoor dat de bedienaars zich steeds betrokken voelden bij het proces.
 

 

Stap 4: Veilige camerabeelden

Het grote verschil tussen lokaal en centraal bedienen is dat BVB’s (nog) meer afhankelijk zijn van camerabeelden. Het is daarom nog belangrijker om het aantal camera’s, de positie en de wijze waarop de beelden op de beeldschermen worden getoond heel nauwkeurig te bepalen. Tijdens de workshops zijn deze onderwerpen uitgebreid besproken. Toch bleef er nog een aantal vragen over dat niet direct kon worden beantwoord. Bijvoorbeeld, wat is de ideale positie van een camera om een goed overzicht te krijgen? De nieuwe simulator paste hier perfect: we simuleerden verschillende opties om die te testen. Ook voor dit aspect was de feedback van de gebruikers essentieel om tot een ontwerp te komen dat paste bij hun behoeften voor het veilig bedienen van bruggen en sluizen.
 

Wat heeft deze aanpak opgeleverd?

De participatieve aanpak zorgde betrok gebruikers beter bij de nieuwe manier van werken. Ze voelden zich meer gehoord. Gebruikers waren tevreden met het proces en het resultaat, wat leidde tot een goede acceptatie van de nieuwe bedienplekken. Sterker nog, ze keken zelfs uit naar de verandering.

“De eerste sessies en het theoretische gedeelte waren zware kost. Hier kwam daardoor wel wat discussie aan te pas om het eens te worden. Vanaf de vierde workshop ging dat veel beter, omdat het toen ging over de werkplaats met het aantal monitoren en de grootte daarvan. Ook de marifoon, telefoon en meer kwamen aan bod. Tijdens de laatste workshop konden we onze toekomstige werkplaats met de 3D bril ervaren. Wauw, dat was chique. Wat hebben we dat goed gedaan!”

“Aangenaam was ook dat met het aangeboden materiaal, zoals mockup’s, 3D-ontwerp, demo scada en de VR-omgeving, de vorderingen visueel werden aangetoond.”

De verschillende stakeholders samen aan tafel maakte het mogelijk om elkaar constructief uit te dagen. Dit verhoogde de effectiviteit van het hele proces. Uitdagingen kwamen al in een vroeger stadium boven water en werden meteen besproken.

“De samenstelling van de werkgroep, die bestond uit personen met verschillende functies (red. BVB, teamleider, adjunct-teamleider, RIS-coördinator, VTS-Operator en districtshoofd) en afkomstig uit verschillende afdelingen, zorgde ervoor dat het uitwisselen van ervaringen en het brainstormen om tot oplossingen te komen heel constructief verliep.”

Zo’n participatieve aanpak heeft ook een positieve invloed op het teamgevoel. Plezier hebben in het werk is een sleutelfactor voor succes.
“We zijn als ‘vreemden’ begonnen aan iets en na de achtste workshop als vrienden met een product uit elkaar gegaan.”

Datum van publicatie

28 april, 2021

Category

Tags