Luchtvaart

De luchtvaart is een sterk internationaal gereguleerde sector. Toch zijn er bij nationale implementatie voldoende uitdagingen op human factors gebied. Intergo is in de luchtvaartsector met name actief bij luchtverkeersleiding, met accenten op werkplekinrichting, werkbelasting en (het voorkomen van) menselijke fouten. Ook op het gebied van onderhoud in de luchtvaart hebben we ervaring.

Projecten Luchtvaart

Verbouwing luchtverkeersleidingstorens

Verbouwing luchtverkeersleidingstorens

In opdracht van LVNL is een ergonomie ontwerp analyse uitgevoerd ten behoeve van de verbouwing van de torens in Beek (Maastricht Aachen Airport) en Eelde. Aanleiding voor de verbouwing is een organisatie-wijziging waarbij men van een viermans bezetting overgaat naar een zogenaamd 2 VKL concept. Lees meer

Foutgevoeligheid radiofrequenties

Foutgevoeligheid radiofrequenties

In de luchtvaartsector is sprake van congestie op de (radio-)frequentieband. Dit betekent dat van tijd tot tijd aan sommige stations het verzoek gedaan wordt om van frequentie te wisselen, (elders) ruimte te krijgen voor nieuwe frequenties of om technische problemen met bestaande frequenties op te kunnen lossen. Lees meer

Plaatsing tweede verkeersleidingstoren

Plaatsing tweede verkeersleidingstoren

Schiphol ging een vijfde baan aanleggen om zo een minder gunstig gelegen baan te ontlasten. Deze baan lag echter nogal ver verwijderd van de huidige verkeerstoren. Men dacht er dan ook over de huidige toren te verplaatsen danwel een extra toren te plaatsen.
Lees meer

Taakanalyse Toren-West

Taakanalyse Toren-West

Als tussenfase in het opleidingsplan tot allround luchtverkeersleider zal op de tweede toren (Toren-West bij de Polderbaan) een verkeersleider werken. Hiervoor is een aparte en beperkte bevoegdverklaring nodig van het Ministerie Verkeer & Waterstaat. Lees meer

Contact

drs Richard van der Weide EurErg drs Richard van der Weide EurErg
directeur / human factors consultant