Informatie

In de Rail en OV-sector speelt informatie een belangrijke rol. Het gaat hierbij om verschillende vormen van reisinformatie, borden en seinen, communicatiesystemen. De reiziger wil immers op consistente en logische wijze over zijn reis geinformeerd worden. Bovendien zijn er groepen met beperkingen, die speciale eisen aan leesbaarheid, hoorbaarheid en voelbaarheid stellen. Voor het personeel geldt dat de informatie ook een rol in de veiligheid kan spelen.

Projecten Informatie

Devices machinist

Devices machinist

Machinisten van NS Reizigers hebben verschillende middelen en applicaties ter beschikking in de cabine. Het is een maatschappelijk fenomeen dat er een groei is aan informatiebehoefte en voortschrijdende technologie. Dit biedt steeds meer mogelijkheden om informatie op een ge├»ntegreerde wijze aan te bieden. Lees meer

Blauwe lamp voor de machinist

Blauwe lamp voor de machinist

NS wil met displays langs het perron aan de reizigers aangeven waar de deuren van de trein zich zullen bevinden. Het doel is dat reizigers snel en op de juiste plek kunnen instappen. Het is dan wel noodzakelijk dat de machinist op exact het goede punt stopt. Lees meer

Gebruiksprocessen en ERTMS level 1

Gebruiksprocessen en ERTMS level 1

Op de Havenspoorlijn tussen Barendrecht en de Maasvlakte ligt het beveiligingssysteem ERTMS level 1. Informatie vanuit de beveiliging over bijvoorbeeld de toegestane treinsnelheid wordt niet alleen via borden en lichtseinen langs de baan aan de machinist overgedragen, maar ook via een beeldscherm in de cabine (de DMI ETCS). Lees meer

Veiligheidscommunicatie

Veiligheidscommunicatie

Belangrijke mededelingen die we mondeling overbrengen, komen niet altijd goed over. Denk maar aan het spelletje waarin een zin via een hele rij mensen gefluisterd moet worden doorgegeven. Aan het eind van de rij is het vaak een hele andere mededeling dan aan het begin!
Lees meer

Nieuwe Centrale Halaanwijzer te Utrecht

Nieuwe Centrale Halaanwijzer te Utrecht

NSR vervangt op alle stations en perrons de borden, waarop de volgende trein wordt aangekondigd, door beeldschermen. Op de grotere stations worden daarnaast overzichtsschermen geplaatst waarop een aantal vertrekkende treinen wordt vermeld, met daarbij een vermelding langs welk perron deze stoppen. Lees meer

Contact

drs Richard van der Weide EurErg drs Richard van der Weide EurErg
directeur / human factors consultant

ir Melcher Zeilstra EurErg ir Melcher Zeilstra EurErg
partner / human factors consultant