Energie + Industrie

In de energiesector en procesindustrie is Intergo met name actief op het gebied van controlekamers. Hierin spelen vraagstukken als bezetting (hoeveel mensen heb ik nodig), verdeling van het werk (welk gebied kan een operator bedienen), werkbelasting, informatiepresentatie, indeling van de ruimte, samenwerking, keuze van consoles, etc. Gebieden waar Intergo ruime ervaring in heeft. Onder Downloads kunt u onze aanpak vinden voor het ontwerp van Controlekamers. Op http://www.werkbelasting.nl staan onze methoden over bepaling en voorspelling van mentale belasting nader toegelicht.

Efficiency in de maakindustrie

In de maakindustrie houdt Intergo zich vooral bezig met efficiencyvragen. Uiteraard doen we dat vanuit onze kennis van en respect voor de rol van de mens. We trachten productieprocessen enerzijds minder belastend voor de medewerkers te maken, en anderzijds de efficiency te verhogen. In ons capability statement Industrie staan meerdere voorbeelden met kosten-baten analyses.

Projecten Energie + Industrie

CRIOP Risicoanalyse Offshore-kraancabine

CRIOP Risicoanalyse Offshore-kraancabine

CRIOP is een op human factors gebaseerde risicoanalyse ontwikkeld door SINTEF. Een CRIOP-analyse wordt uitgevoerd om te verifiëren en valideren of een controlecentrum veilig en efficiënt alle gebruikssituaties kan afhandelen. CRIOP beoordeelt risico’s in termen van de gevolgen van menselijk falen. Lees meer

Nieuwbouw logistiek centrum

Nieuwbouw logistiek centrum

Provinciale Waterleiding Noord Holland (PWN) heeft plannen ontwikkeld voor nieuwbouw van een Logistiek Centrum (LC) ter vervanging van het huidige centrum. Het nieuwe magazijn moet voorzien worden van nieuwe magazijnstellingen. Lees meer

Controlekamer NuStar Terminals

Controlekamer NuStar Terminals

NuStar Terminals verzorgt op- en overslag en ‘blending’ van allerlei brandstoffen. De controlekamer was verouderd en het takenpakket van de medewerkers veranderde. Een goed moment voor herontwerp. Na een intake is door Intergo begonnen met observaties van en interviews met de medewerkers van de controlekamer. Lees meer

Vopak Terminal Botlek Noord

Vopak Terminal Botlek Noord

Op de Vopak Terminal Botlek-Noord is een nieuwe bio-diesel fabriek gebouwd, inclusief een nieuw besturingssysteem en herontwerp van de controlekamer. Lees meer

Contact

drs Kirsten Schreibers EurErg drs Kirsten Schreibers EurErg
human factors consultant

ir Alfred van Wincoop ir Alfred van Wincoop
partner