Transport & infra

Transport & infra

Door de economische ontwikkelingen nemen de vervoersstromen toe binnen de vervoers- en transportmodaliteiten Water, Lucht en Weg. Om deze groei vast te houden, moet de transportsector meer inzetten op innovatie. De impact van technologie en het vertalen van data zullen de processen in logistieke ketens steeds verder bepalen. Intergo heeft op dit gebied veel ervaring. Denk daarbij aan het ontwerp van voer/vaartuigen, de transportbesturing en de infrastructuur. Uiteraard onderscheiden we ons daarbij met onze Human Factors kennis. Intergo zet zich in voor het verbeteren van de veiligheid, maar focust ook op efficiënt, duurzaam en prettig gebruik van al deze vervoerssystemen.

Juist de veelheid aan betrokkenen in deze vervoerssystemen maakt ons werk relevant: bestuurders van voer/vaartuigen, passagiers, bedienaars van infra, regelgevers. Al deze partijen kunnen verschillende eisen stellen; Intergo is in staat dit te vertalen in een optimaal ontwerp.

Services

Met onderstaande producten richt Intergo zich op de vervoers- en transportmodaliteiten Water, Lucht en Weg:

  • Interactie & Product: style guides, bedienschermen, alarm management.
  • Werkplek & Controlekamer: simulatoren, scheepsbruggen, verkeerscentrales, verkeerstoren, CCTV systemen.
  • Werkbelasting & Organisatie: uniforme bedienconcepten, fysieke en mentale werkbelasting, vermoeidheids-management, roostering, bezetting.
  • Risico & Incident: het uitvoeren van risico- en incidentenanalyses (BowTie, FMEA, CRIOP, HAZOP, STEP-analyse, ECFA+, HFIT, BFA en RCA), het geven van trainingen.

Enkele klanten

De Vlaamse Waterweg – Rijkswaterstaat – LVNL – Onderzoeksraad voor Veiligheid - Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) - Agidens - Provincie Zeeland - IHC.

Contactpersonen Transport & infra

drs Kirsten Schreibers EurErg

drs Kirsten Schreibers EurErg

drs Jouke Rypkema

drs Jouke Rypkema

Referentieprojecten Transport & infra

Incidenten en risico analyse bruggen

In Vlissingen heeft zich in 2017 een incident voorgedaan op de Sloebrug. Tijdens het openen van de brug was nog een fietser aanwezig op het beweegbare gedeelte van de brug. Het incident heeft niet tot een ongeval geleid. De provincie Zeeland heeft Intergo gevraagd om het onderzoek naar dit incident uit te voeren om situaties als deze in de toekomst te voorkomen. lees meer

Simulator Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg ontwikkelt een simulator voor de bediening van bruggen en sluizen op afstand, inclusief een trainingscentrum. lees meer

Verkeerscentrale Amsterdam

De Gemeente Amsterdam heeft een verkeerscentrale. Deze verkeerscentrale is verantwoordelijk voor de veiligheid in diverse tunnels in de stad en voor het verkeersmanagement in en rondom het centrum van de stad. Voor de nabije toekomst worden meerdere nieuwe tunnels gerealiseerd. lees meer

Luchtverkeersleidingstorens

In opdracht van LVNL is een ergonomie ontwerp analyse uitgevoerd ten behoeve van de verbouwing van de torens in Beek (Maastricht Aachen Airport) en Eelde. Aanleiding voor de verbouwing is een organisatie-wijziging waarbij men van een viermans bezetting overgaat naar een zogenaamd 2 VKL concept. lees meer

bekijk meer referentieprojecten