Transport & infra

Transport & infra

Door de economische ontwikkelingen nemen de vervoersstromen toe binnen de vervoers- en transportmodaliteiten Water, Lucht en Weg. Om deze groei vast te houden, moet de transportsector meer inzetten op innovatie. De impact van technologie en het vertalen van data zullen de processen in logistieke ketens steeds verder bepalen. Intergo heeft op dit gebied veel ervaring. Denk daarbij aan het ontwerp van voer/vaartuigen, de transportbesturing en de infrastructuur. Uiteraard onderscheiden we ons daarbij met onze Human Factors kennis. Intergo zet zich in voor het verbeteren van de veiligheid, maar focust ook op efficiënt, duurzaam en prettig gebruik van al deze vervoerssystemen.

Juist de veelheid aan betrokkenen in deze vervoerssystemen maakt ons werk relevant: bestuurders van voer/vaartuigen, passagiers, bedienaars van infra, regelgevers. Al deze partijen kunnen verschillende eisen stellen; Intergo is in staat dit te vertalen in een optimaal ontwerp.

Services

Met onderstaande producten richt Intergo zich op de vervoers- en transportmodaliteiten Water, Lucht en Weg:

  • Interactie & Product: style guides, bedienschermen, alarm management.
  • Werkplek & Controlekamer: simulatoren, scheepsbruggen, verkeerscentrales, verkeerstoren, CCTV systemen.
  • Werkbelasting & Organisatie: uniforme bedienconcepten, fysieke en mentale werkbelasting, vermoeidheids-management, roostering, bezetting.
  • Risico & Incident: het uitvoeren van risico- en incidentenanalyses (BowTie, FMEA, CRIOP, HAZOP, STEP-analyse, ECFA+, HFIT, BFA en RCA), het geven van trainingen.

Enkele klanten

De Vlaamse Waterweg – Rijkswaterstaat – LVNL – Onderzoeksraad voor Veiligheid - Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) - IHC.

Contactpersonen Transport & infra

drs Richard van der Weide EurErg

drs Richard van der Weide EurErg

drs Jouke Rypkema

drs Jouke Rypkema

Referentieprojecten Transport & infra

Bewegwijzering in tunnels

Een auto en bewegwijzering in een tunnel

Door de gelimiteerde hoogte is er in tunnels beperkte ruimte om bewegwijzeringsborden op te hangen. Toch is bewegwijzering wel nodig. Het komt namelijk regelmatig voor dat er zich een afslag bevindt direct na de tunnel. lees meer

Verkeerscentrale Amsterdam

De Gemeente Amsterdam heeft een verkeerscentrale. Deze verkeerscentrale is verantwoordelijk voor de veiligheid in diverse tunnels in de stad en voor het verkeersmanagement in en rondom het centrum van de stad. Voor de nabije toekomst worden meerdere nieuwe tunnels gerealiseerd. lees meer

Brug- en sluisbediening

Monitoren van kaders voor brug- en sluisbediening

Rijkswaterstaat heeft recent verschillende richtlijnen opgesteld, die betrekking hebben op de bediening van beweegbare bruggen en schutsluizen. lees meer

Luchtverkeersleidingstorens

In opdracht van LVNL is een ergonomie ontwerp analyse uitgevoerd ten behoeve van de verbouwing van de torens in Beek (Maastricht Aachen Airport) en Eelde. Aanleiding voor de verbouwing is een organisatie-wijziging waarbij men van een viermans bezetting overgaat naar een zogenaamd 2 VKL concept. lees meer

bekijk meer referentieprojecten