Rail & OV

Stootblok op het station van Leeuwarden

Human Factors redt monumentaal station Leeuwarden

Door het project ESGL (Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden) worden het perron en kopspoor aan de oostzijde van station Leeuwarden verlengd zodat ook langere treinen ingezet kunnen worden. De beschikbare ruimte om het kopspoor te verlengen is beperkt want het kopspoor ligt ingeklemd tussen het stationsgebouw en een overweg.

Het ontwerp van het langere keerspoor stuit op bezwaar van belanghebbenden omdat de monumentale wand van het stationsgebouw deels afgebroken moet worden.

Onderzoek voor ProRail

Intergo heeft voor ProRail een onderzoek gedaan naar de zo kort mogelijke zichtafstand vanuit de cabine van GTW-treinmaterieel naar een hoog sein dat richting de overweg staat. Doel was na te gaan in hoeverre “ruimtewinst” richting de overweg is te behalen zodat de monumentale stationswand mogelijk behouden kan blijven.

De zichtsituatie van de machinist vanuit de cabine naar seinen is ter plekke beschouwd en vervolgens geanalyseerd. Tevens is de situatie besproken met vervoerder Arriva en enkele machinisten.

Minimale zichtafstand machinist

Op basis van spoorse regelgeving voor het zicht van de machinist vanuit de cabine naar een hoog sein bleek een minimale zichtafstand voor GTW-treinmaterieel van 6 meter veilig verantwoord te zijn. Op basis van de overige ProRail uitgangspunten is de behaalde winst van 4 meter voldoende om de huidige stationswand te behouden. De trein moet daarbij wel ver genoeg “ingeparkeerd” worden richting het stootjuk.

Bij inzet van ander materieel ontstaat een nieuw te beoordelen situatie. Deze voorwaarde dient door ProRail geborgd te worden. Door ProRail zijn tevens nog aanvullende maatregelen genomen om te voorkomen dat een machinist ten onrechte vertrekt op een rood sein.

Tekst in het Fries