PRS Ergonomie Prijs

De PRS Ergonomie Prijs is tot stand gekomen als erkentelijkheid voor de stimulans die prof.ir. Pieter Rookmaaker, zowel in Nederland als internationaal, heeft gegeven aan de ontwikkeling en de verdere groei van de ergonomie, en de toepassing ervan. Doel van de prijs (EUR 2.500 en een trofee) is om het positieve beeld van de ergonomie in de Nederlandse samenleving te versterken door aandacht te geven aan opvallende en zeer waardevolle praktijktoepassingen van ergonomie in de breedste zin van het woord.

Pieter Rookmaaker Stichting

De toekenning van de prijs geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Pieter Rookmaaker Stichting (PRS), opgericht ter gelegenheid van het afscheid van professor Rookmaaker als directeur van Intergo. In de PRS nemen deel de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie/NVvE en Intergo. Ook de Vereniging voor Register Ergonomen Nederland /ReN ondersteunt de prijs.

Winnaars PRS Ergonomie Prijs

  • In 2012 is de PRS Ergonomie Prijs uitgereikt aan San Boncquet voor het ontwerp van Kwanti. Kwanti is gericht op verstandelijk gehandicapten. Het is een systeem waarmee zij zelfstandig kunnen koken. 
  • In oktober 2009 ging de tweede editie van PRS-ergonomieprijs naar "Spookie Bikes" van Matthias Alderweireldt. 
  • De eerste uitreiking in 2006 is gewonnen door het GVB Amsterdam. Het GVB heeft de prijs gewonnen met de Comfortizer, een apparaat dat de trillingen van een tram meet en terugkoppelt aan de bestuurder. Deze kan daarmee zijn rijgedrag aanpassen zodat het comfort voor de reizigers verbetert.

De Pieter Rookmaaker Prijs is per 2016 overgegaan naar Human Factors NL en heet Pieter Rookmaaker Prijs voor Mobiliteit. Zie voor meer informatie: Human Factors NL

CONTACT

Pausdam 2
3512 HN Utrecht
+31 (0) 30 677 87 00
info@intergo.nl

LAATSTE BLOG

De politietaak van automatisering

- 8 jun 2017 -

Een recent nieuwsbericht over de politie: “De politie is bezorgd over falende apparatuur waardoor agenten onderweg in voertuigen hun plaats niet...

Lees meer

NIEUWS

Gedragscode ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’

- 11 sep 2017 -

Op 6 september tekenden meer dan 40 organisaties het convenant met gedragscode ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’. Intergo heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming.

Lees meer

NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief